MOBILITÀ E TRASPORTO
Carta europea della sicurezza stradale
Home

Фондация Хърс (Hars Bulgarian Foundation)

  1. Italiano
  2. English
What are you doing/aiming to do for road safety? 

By signing the European Road Charter we aim to contribute to reducing the number and severity of accidents in the territory of the Republic of Bulgaria. Our main target groups are children and vulnerable road users - pedestrians and cyclists.

For the three year period we are planning the following activities:

1. Financing and organizing the publishing of a book for children on road safety in circulation of approximately 20 000 copies. We will circulate this book in schools within the Municipality of Plovdiv, Municipality of Bourgas, Veliko Tarnovo, Rousse and Sofia.

2. We will sponsor the painting of twenty pedestrian walkways, so that the pedestrians can safely cross the roads. This will take place in partnership with the local authorities. These authorities include municipalities and we intend to focus on the big ones – Municipality of Plovdiv, Municipality of Bourgas, Veliko Tarnovo, Rousse and Sofia.

3. Giving lectures for safety in 100 schools, including “Otets Paisii” and “Raycho Karolev” in Gabrovo; “Sv. Sv. Kiril I Metodii” in Bourgass, “Yane Sandansky” in Plovdiv; “Angel Kanchev” in Rousse.

Permanently engaged: all team members and our employees in major Bulgarian cities.

 

Beneficaries 
12
charter your road saftey problem(s) 

Фондацията работи в сферата на подпомагане на пострадали при катастрофи и работата ни в тази насока ни мотивира силно да предприемем действия за намаляване а броя и тежестта на катастрофите.  Наблюденията ни върху обстоятелствата, при които настъпват те ни помагат да насочим действията си към най-проблемите области. Според нас те са свързани с ниската култура на участниците в движението по пътищата, водеща до употреба на алкохол, неползване на предпазни колани, нарушаване на правилата за движение по пътищата, невземане на достатъчно мерки за осигуряване на собствената безопасност на пътя от пешеходците и другите уязвими участници.  

Your knowledge 

 Нашата информираност произтича както от непрекъснатата ни работа в сферата на подпомагане на пострадалите, така и от опита ни да следим случващото се в сферата, най-новите инициативи и предложения за решения. Част от работещите във фондацията имат продължител опит в сферата. Считаме, че благодарение на сътрудниците си и специалистите, с които комуникираме непрекъснато разполагаме с достатъчно знания, за да допринесем за намаляване на произшествията. 

eventual partnerships in your commitment 

Ще търсим партньорството на български общини, организации на велосипедисти.

Number of materials produced 
20000
Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0