MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Home

Частна детска градина "Немо" - Private kindergarten "Nemo"

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Private kindergarten "Nemo" has developed its own concept of education and training of children in road safety. As such the kindergarten commits to a three year road safety plan based on the following actions:

1. To carry out casual games and craft skills activities that will target all age groups in the kindergarten. These games will be integrated in the daily activities and programs of the children. The games will be informative and will be carried out by the teachers and occasionally inviting the parents to also participate. The aim is to transfer skills and knowledge to the participants on road safety issues, especially awareness of road signs and safe behavior.

2. To carry out a specific day dedicated to road safety at the premises of the Kindergarten. The event titled “The city…the street. My smile”. This event will involve stakeholders from the local police force giving out advice and will be open to the public. Paintings and creations related to road safety of the children will also be displayed.

3. We will update our website with information related to road safety and our educational programs to our children related to road safety. We will ensure that these are both visible in Bulgarian and English.

 

 

Beneficaries 
11
charter your road saftey problem(s) 

 При пътни инциденти поради незнание,лоши рефлекси,или безотговорност на възрастните, най-често пострадали са деца.Като институция с активна гражданска позиция ние разбираме нашата отговорност да променим черната статистика по пътищата.Сигурни сме, че тя може да бъде намалена наполовина благодарение не само на мащабни кампании, но от всеки един от нас. С нашите ежедневни "малки"  стъпки в тази посока,със своя личен пример, с инвестирането във възпитанието на нашите деца ,  това е напълно осъществимо.

Your knowledge 

 Проблемът за лоша култура на движение и поведение на пътя вълнува всички граждани на нашето общество.Той се корени основно в липсата на добър пример в семейството и в неправилната насоченост на нашата образователна система -предимно инструктивна, по-малко  практическа и креативна.Ако  още в най- ранна детска възраст с достъпни , интересни интерактивни  игри , тренинги и проекти бъдат поставени основите на правилни практики и култура на пътя, които ще се развиват по-късно в положителна посока, то можем да сме сигурни, че в следващите десетилетия ще имаме едни толерантни граждани и участници в движението.

eventual partnerships in your commitment 

ЕКО България, Фондация "Приказка за пътя", Фондация "Годишни награди за пътна безопасност ", Български Червен кръст

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0