MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
O Karcie

Zasady Karty

colored circles
DBAĆ
DZIAŁAĆ
WSPIERAĆ
DZIELIĆ SIĘ
DBAĆ DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Bezpieczeństwo na drodze jest ważnym tematem dla mojej organizacji i związanych z nią ludzi (członków, pracowników, studentów, obywateli). Chcemy być pewni, że oni i ich rodziny będą żywi i zdrowi. 
DZIAŁAĆ DZIAŁAĆ LOKALNIE W KONKRETNY SPOSÓB
Widzimy potrzebę działania lokalnego, by sprawić, że nasze miasto i kraj będą dla wszystkich bezpiecznym miejscem. Chcemy podejmować konkretne działania, które odpowiadają naszym potrzebom, możliwościom i umiejętnościom. 
WSPIERAĆ WSPIERAĆ BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE W TWOIM KRAJU
Chcemy wspierać krajowe polityki mające na celu ochronę wszystkich użytkowników dróg, w tym pieszych, rowerzystów i motocyklistów, i które poprawiają infrastrukturę i bezpieczeństwo pojazdów. 
DZIELIĆ SIĘ DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ, WSPÓŁPRACOWAĆ I WYMIENIAĆ SIĘ DOBRYMI PRAKTYKAMI
Chcemy dzielić się naszymi działaniami, projektami i doświadczeniem z innymi organizacjami europejskimi (władzami miejscowymi, firmami, stowarzyszeniami, szkołami, uniwersytetami) i znajdować partnerów do współpracy w celu zapobiegania wypadkom drogowym.