MOBILITATE ŞI TRANSPORT
Carta Europeană a Siguranței Rutiere
Home

Chamber of Commerce and Industry of Romania

  1. Română
  2. English
What are you doing/aiming to do for road safety? 

In order to increase traffic safety on Romanian roads we commit ourselves to:

  1. Promote within our member organisations, by all the means, the road safety standards. In order to achieve this goal we will send to all our members (around 100) letters encouraging them to apply and respect the road safety rules. We will mention in our newsletter, sent once a week to 4,000 subscribers and containing information about Chamber's activity, the same road safety message. On our webpage www.ccir.ro (7,000 visitors/month), we will post, for duration of six months, a banner that will encourage safe driving and respect of traffic rules.
  2. Launch a campaign wherein we will encourage our members to get involved in road safety issues and to recommend this to their members (companies and local associations), especially transport industry companies. The campaign will consists of sustained lobby actions, reminding the members for duration of six months, regularly, about this initiative.
  3. Starting with 2009, we will recommend our members to include in their calendar of activities a number of workshops for their employees that will underline the rights and obligations they have in order to follow a road safety attitude. This activity will be targeted especially on those members who work in transport industry.
  4. Organise a debate, in 2009, with the help of the Union of Transporters from Romania and with the participation of the responsible actors in road safety with the goal of analysing the national traffic issues and the measures to be taken. After the event, we will promote the use alternative means of transport in a campaign under the slogan "Your car wants a holiday. Walk instead!". The promotion of this campaign will be done both by direct mailing to all our members and to our newsletter subscribers and by media partnerships.

Bucharest, September 18th 2008

Română

În scopul creşterii siguranţei rutiere pe şoselele României ne angajăm să:

  1. Promovăm în rândul membrilor noştri, prin toate mijloacele de care dispunem, normele de siguranţă rutieră. Pentru aceasta, vom redacta şi trimite scrisori prin care îi vom încuraja să aplice şi să respecte regulile de siguranţă rutieră (toţi membrii CCIR vor primi aceste scrisori, în jur de 100 entităţi - camere teritoriale, bilaterale si asociaţii profesionale. Vom menţiona în newsletterul nostru, care se trimite o dată pe săptămână unui număr de peste 4.000 de abonaţi şi care conţine informaţii despre activitatea Camerei, acelaşi mesaj, de conducere preventivă. Pe pagina www.ccir.ro, care înregistrează în jur de 7.000 de vizitori pe lună, vom posta, timp de şase luni, un banner care va încuraja conducerea preventivă şi respectarea regulilor de circulaţie.
  2. Iniţiem o campanie prin care le recomandăm membrilor noştri să promoveze la rândul lor normele de siguranţă rutieră către membrii lor (societăţile comerciale şi asociaţiile din teritoriu) – în special către companiile din industria de transport. Campania constă din acţiuni de lobby susţinute, amintindu-le la intervale regulate, vreme de şase luni, de această iniţiativă.
  3. Începând cu 2009, le vom recomanda membrilor noştri să includă în calendarul de activităţi organizarea de seminarii destinate angajaţilor din industria de transport prin care să le aducem la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile care le revin conform respectării normelor de conducere preventivă.
  4. Vom organiza o dezbatere, în 2009, cu sprijinul Uniunii Transportatorilor din România şi cu participarea factorilor implicaţi în promovarea siguranţei rutiere, pentru a analiza problemele naţionale specifice şi măsurile care se pot lua. În urma evenimentului, CCIR va promova idea folosirii mijloacelor de locomoţie alternative într-o campanie de sensibilizare sub sloganul „Maşina ta vrea o vacanţă. Mergi pe jos!”. Promovarea se va face atât prin direct mailing către toţi membrii şi abonaţii la Newsletterul CCIR, cât şi prin încercarea de a atrage parteneri media care să susţină această iniţiativă.
Notified for renewal? 
0