МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ
Европейска харта за пътна безопасност
Хартата из цяла Европа

Хартата Събития

Търсете събития

11. June 2019
the Headquarters of the Motor Transport Institute (Warsaw, 80 Jagiellonska St.).
Poland
4. June 2019
Auditorium Headquarters CTT Correios de Portugal, Avenida D. João II, nº 13
Portugal
21. March 2019
Nicolae Iorga Hall, Palace of Parliament, Entrance C1
Romania
19. March 2019
Than Károly street 3-5., II. floor, Széchenyi conference room
Hungary
6. February 2019
GoToWebinar
30. January 2019
Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1
Belgium

Страници