ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Η Χάρτα σε όλη την Ευρώπη

Εκδηλώσεις Χάρτη

Αναζήτηση συμβάντων

21. Σεπτέμβριος 2017
26. Ιούνιος 2017
Athénée Palace Hilton
Romania
28. Μάρτιος 2017 εώς 29. Μάρτιος 2017
Malta
26. Απρίλιος 2016
Tallinna Õpetajate maja
Estonia
12. Απρίλιος 2016
Austria
12. Απρίλιος 2016
Landesberufsschule Feldkirch
Austria
8. Φεβρουάριος 2016
Hotel Bloom, rue Royale 250 – 1210
Belgium

Σελίδες