ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Η Χάρτα σε όλη την Ευρώπη

Εκδηλώσεις Χάρτη

Αναζήτηση συμβάντων

17. Νοέμβριος 2014 εώς 23. Νοέμβριος 2014
United Kingdom
13. Οκτώβριος 2014
Brussels
7. Οκτώβριος 2014
United Kingdom
22. Σεπτέμβριος 2014
Bruxelles Mobilité, Salle de l’Iris, 80 rue du Progrès, 1030 Bruxelles
Belgium
18. Σεπτέμβριος 2014
online webinar
European Countries
17. Σεπτέμβριος 2014
online webinar
International
16. Σεπτέμβριος 2014 εώς 22. Σεπτέμβριος 2014
European Countries
15. Σεπτέμβριος 2014 εώς 19. Σεπτέμβριος 2014
University of Birmingham
United Kingdom
9. Σεπτέμβριος 2014
The European Commission Representation in Bulgaria Rakovski Street 124
Bulgaria

Σελίδες