MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
Charta v Európe

Udalosti Charty

Hľadať udalosti

15. január 2016
Altius Hotel
Cyprus
11. december 2015
Traffic Police Academy
Italy
11. december 2015
Scuola Superiore di Polizia, Sala Vincenzo Parisi
Italy
27. október 2015
EC Representation house in Bucharest, 31 Vasile Lascar
Romania
8. október 2015
Online webinar
16. jún 2015
Łódź City Council
Poland

Stránky