MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
Charta v Európe

Udalosti Charty

Hľadať udalosti

16. jún 2015
Łódź City Council
Poland
15. jún 2015
School of Nursing Ljubljana, Poljanska street 61, 1000
Slovenia
15. jún 2015
EC Representation house in Riga, 28 Aspāzijas bulv.
Latvia
15. jún 2015
School of Nursing Ljubljana, Poljanska street 61, 1000
Slovenia
21. máj 2015
Online webinar
European Countries
4. máj 2015 to 10. máj 2015
Belgium
2. marec 2015
Online webinar
European Countries
4. február 2015 to 17. február 2015
Square Meeting Centre
Belgium

Stránky