MOBILNOST IN PROMET
Evropska listina o cestnoprometni varnosti
Listina po Evropi

Dogodki listine

Išči dogodke

8. Februar 2016
Hotel Bloom, rue Royale 250 – 1210
Belgium
15. Januar 2016
Altius Hotel
Cyprus
11. December 2015
Traffic Police Academy
Italy
11. December 2015
Scuola Superiore di Polizia, Sala Vincenzo Parisi
Italy
27. Oktober 2015
EC Representation house in Bucharest, 31 Vasile Lascar
Romania

Strani