ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

2014 RoSPA Road Safety Conference

  1. Ελληνικά
  2. English
25. Φεβρουάριος 2014
Crowne Plaza
Birmingham
Organizer 
The Royal Society for the Prevention of Accidents

The 2014 RoSPA Road Safety Conference will consider how to make roads, behaviours and environments safer for the increasing numbers of cyclists.

Delegates will have an opportunity to learn about a range of different approaches and consider:

  • Can cycling be increased without increasing cycling casualties?
  • What should we be tracking, measuring, and evaluating?
  • How can environments, education and policy help prevent injuries?
  • How can we encourage safer road use by cyclists and motorists?

Held as the RoSPA Road Safety Seminar for the past two years, the event has this year been renamed the RoSPA Road Safety Conference - to reflect its growing size, influence and popularity.

use membership 
Type of event