ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

4° GIORNATA DELLA SICUREZZA

  1. Ελληνικά
  2. Български
11. Απρίλιος 2015
CENTRO STORICO
ROVERETO

ANVU PARTECIPA ALLA 4° GIORNATA DELLA SICUREZZA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI ROVERETO (TN - ITALY)

Objectives 

MIGLIORARE LA SICUREZZA A 360° DEI CITTADINI

Additional documents 
use membership 
Type of event