ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Awereness and Capacity building..

  1. Ελληνικά
  2. Български
17. Μάρτιος 2018

Africa has the highest number of road accident occurences. Tramarrs has taken on a capacity building programmes in schools and the communities..

use membership 
Type of event