ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Congrès Mondial Femmes et sécurité routière

  1. Ελληνικά
  2. Français
8. Μάρτιος 2014 εώς 9. Μάρτιος 2014
Palais des Congrès
Skhirat, Rabat
Organizer 
La Fondation Laser International et Laser Europe

1er Congrès Mondial «  Femme et sécurité routière : projet de société » qui se tiendra les 8 et 9 mars 2014 au Maroc, au Palais des Congrès, Skhirat – Rabat, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohamed VI.

La Fondation Laser International et Laser Europe, membres du Groupe des Nations Unies pour la collaboration en sécurité routière, en sont partenaires.

----

1st Global Congress "Women and road safety: society project" to be held on 8 and 9 March 2014 in Morocco, Palais des Congrès, Skhirat - Rabat, under the patronage of HM King Mohammed VI .

The Laser International Foundation and Laser Europe, as members of the United Nations Road Safety Collaboration, are partners.

Type of event