ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

The Danish seminar of the European Road Safety Charter

6. Σεπτέμβριος 2019

The Danish seminar of the European Road Safety Charter

Copenhagen, September 6, 2019

On behalf of the Danish Road Safety Council and the Charter Team we would like to cordially invite you to join the next European Road Safety Charter seminar taking place in Copenhagen, Denmark on September 6, 2019 from 10:00 am – 13:00 pm at the European Commission Representation in Denmark (Copenhagen, Gothersgade 115). The seminar will be followed by lunch.

The seminar is meant to identify the main road safety issues in Denmark from the national authorities’ perspective. Concrete members’ experiences will be showcased and the event will provide an excellent occasion to discuss modalities of improving road safety regardless of the type of organization.

The current phase of the ERS Charter is running from 2016-2019 and this Seminar is part of a series of ERS Charter events across all 28 Member States that will focus on helping stakeholders develop road safety commitments and take action by showcasing and discussing concrete examples and practices from across Europe. During the seminar we would also like to highlight a Danish best practice, awarded with an Excellence in Road Safety Award.

To register, please use this link here.

use membership 
Type of event