ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

ERS Charter Webinar: Road Safety education in schools

  1. Ελληνικά
  2. English
21. Μάιος 2015
Online webinar
Organizer 
ERS Charter Team

In the frame of the Third UN Global Road Safety Week 2015, taking place from May 4th through 10th, with this year’s focus on children, the European Road Safety Charter organizes a webinar on how to promote Road Safety education in schools. Early education gives children the tools they need to be safe today and helps them to assimilate road rules and attitudes that will make them more aware and responsible as adults. Project managers and experts will discuss prevention initiatives to make road safety part of every child’s education. Register for this important Road Safety Education in Schools webinar on May 21st and find out more about how to get youth involved in the process. Programme information can be found below.

Additional documents 
Contact name 
Eva Prudilová
Telephone number 
+34 933 670 433
use membership 
Speakers 
Michael CHIPPENDALE, Communications Manager & GRSI Programme Manager Global Road Safety Partnership
Type of event