ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

ERS Charter workshop in Italy

  1. Ελληνικά
  2. English
11. Δεκέμβριος 2015
Scuola Superiore di Polizia, Sala Vincenzo Parisi
Roma
Organizer 
National Traffic Police Service

The ERS Charter workshop will take place in Rome on the 11th December 2015 in the Vincenzo Parisi hall of the Police Academy and will focus on safe cycling.

Around 200 students will participate in the event and will have the possibility to discuss and exchange experiences about safe cycling as well as to take part  in an awareness lesson on safe cycling prepared by Traffic Police officers.

At the end of the event, the best works done in the framework of the Icaro 2015 project will be selected and awarded.

Contact name 
Alberto Bonetto
use membership 
Speakers 
- Maria Francesca Bruschi, Head of the Press office Traffic Police
Type of event