ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

ERSC Workshop: Safety and mobility: expert meeting on models and aspects of safe and effective mobility

17. Σεπτέμβριος 2019
HAK, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44
Zagreb

Croatian Automobile Club and City of Zagreb

in cooperation with partners

Safety and mobility“

expert meeting on

              Models and aspects of safe and effective mobility


Draft Program

Date: 17.09.2019.

Place: HAK, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44

Time: 9h15 – 12h10

Topic

Speaker

Institution

9:15

10:00

Good practices in preventive and educational programs „KLIK“- lecture for high school students

Krešimir Viduka

Hrvatski autoklub

10.00

10:15

Good practices in preventive and educational program „KLIK“-  practice sessions on crash and roll-over simulators

HAK

Hrvatski autoklub

10.15

10:20

Introductory notes

Hrvatski autoklub, Grad Zagreb

10:20

10:35

Road traffic safety in the Republic of Croatia

Miron Huljak

Ministry of the Interior

10:35

10:50

Report on State Road Risk Levels on the  islands of Krk, Cres, Lošinj, Rab and Pag, identified according to  EuroRAP/iRAP RPS methodology

Marko Ševrović

Faculty of Traffic Engineering

10:50

11:05

Truck Rest Areas

Darko Brozović

Hrvatski autoklub

11:05

11:20

RADAR (Risk Assessment on Danube Area Roads)

Sanja Leš

European Institute of Road Assessment - EuroRAP (EIRA)

Slovenia

11:20

11:40

European Road Safety Charter: A new phase for renewed commitments and good practice examples from across Europe

Félix Vandemeulebroek

Vias institute -  European Road Safety Charter Team

11:40

11:55

Sustainable safety of non motorised traffic in urban environment

Marko Stančec

Ivan Nemet

ODRAZ

Cyclists union

11:55

12:10

„zakOČI – Take a brake“

Italina Benčević

RODA

Moderator: Alan Vojvodić/ Krešimir Viduka

use membership 
Type of event