ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

European Road Safety Charter workshop in Brussels

  1. Ελληνικά
  2. English
8. Φεβρουάριος 2016
Hotel Bloom, rue Royale 250 – 1210
Brussels
Organizer 
Responsible Young Drivers

About 4% of drivers in the European Union participate in traffic after having taken drugs and/or medicines. Besides alcohol, cannabis are used by far the most. A hospital study indicates that approximately 10% of the seriously injured drivers tested positive for drugs.

Prevention is important, especially for and by young drivers, as they are overrepresented in casualties. That is why during the European Road Safety Charter workshop in Brussels, we give the floor to our youth.

For more information please consult the agenda below.

Attendance is free of charge. However, the number of seats is limited. If you want to attend, please send an email to info@ryd.be before 5 February.

Objectives 
Email 
use membership 
Speakers 
Casto Lopez Benitez, European Commission – DG MOVE
Type of event