ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

European Road Safety Charter workshop in Bucharest, Romania

21. Μάρτιος 2019
Nicolae Iorga Hall, Palace of Parliament, Entrance C1
Bucharest
Organizer 
ERS Charter team

We have the pleasure to invite you to the European Road Safety Charter workshop taking place on 21 March at the Parliament Palace in Bucharest, Romania, from 14:15 to 16:30.

The current phase of the ERS Charter is running from 2016 to 2019, and this workshop is part of a series of ERS Charter events across all 28 Member States that will focus on helping stakeholders develop road safety commitments and take action by showcasing and discussing concrete examples and practices from across Europe.

You will find out what the European Road Safety Charter is, why you should join it and how you can do so. Concrete members’ experiences will be showcased and the event will also provide an excellent occasion to discuss ways of improving road safety for all types of organizations and requirements for successful road safety initiatives.


To register, please send an email to theodora.calinescu@etsc.eu by 11 March


Please note that this workshop in organised in connection with the International Road Safety Conference, organised on the 20-21 March under the aegis of the Romanian Presidency of the Council of the European Union. You can find more details here.

You can find the draft agenda attached below.