ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

GO 20 campaing

  1. Ελληνικά
  2. English
2. Απρίλιος 2014
online

GO 20 campaign - calling on the government to make 20mph the default urban speed limit.

Contact name 
Brake
use membership 
Type of event