MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
Udalosti členov

GO 20 campaing

  1. Slovenčina
  2. English
2. apríl 2014
online

GO 20 campaign - calling on the government to make 20mph the default urban speed limit.

Contact name 
Brake
use membership 
Type of event