ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

IRF Webinar Series

  1. Ελληνικά
  2. English
28. Μάιος 2014
online webinar
Organizer 
International Road Federation

Sustainable Transport
Suitable for…

  • Ministries of Transportation
  • Motor Vehicle Authorities
  • Consultants
use membership 
Type of event