ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

"La Scuola... guida !"

  1. Ελληνικά
  2. Italiano
12. Σεπτέμβριος 2014 εώς 12. Δεκέμβριος 2014
Viterbo
Viterbo

Corso Basilare di Guida Sicura e di Educazione alla Sicurezza Stradale per gli Studenti Neo-patentati delle Scuole di II° grado della Provincia di Viterbo

Objectives 

“la Scuola…guida !” - Corso Basilare di Guida Sicura e di Educazione alla Sicurezza Stradale è promosso e organizzato dalla Scuderia Tuscia Viterbo ASD, in collaborazione con Ufficio scolastico di Viterbo e al Lions Club International. Esso consiste in un’attività didattica e educativa, svolta attraverso due distinte sessioni: La sessione teorica, di circa 4 ore, da replicare in 6 appuntamenti (ciascuno dedicato ad un raggruppamento scolastico della Provincia di Viterbo, coincidente con il territorio di competenza dei Lions Club patrocinanti di Ronciglione, Montefiascione, Viterbo e Tarquinia) , dove verranno trattati argomenti che spazieranno dalla corretta tecnica di conduzione automobilistica fino alla salvaguardia della salute dell’automobilista ed il rispetto della legalità. Quindi, seguirà una sessione pratica, di 5 ore circa, che avrà luogo presso il Circuito Internazionale di Viterbo.

Contact name 
Dott. Ernesto Russo
Telephone number 
+393314253524
Type of event