ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Plan Piloto de Educación Vial para la Movilidad Sostenible, Accesible y Segura

  1. Ελληνικά
  2. Español
1. Ιανουάριος 2014
Camino del Peregrino, 9
33180 Noreña

El grupo de usuarios que participó en la actividad fue de unas 50 personas con discapacidad intelectual, alguna de ellas, con otras minusvalías asociadas y la actividad se planificó con el objetivo principal de fomentar la utilización de los transportes públicos seguros, y para ello mostrar activamente el buen y correcto uso de los dispositivos de retención para usuarios con minusvalías, como cinturones de seguridad, así como las rampas de acceso para PMR y de fijación de sillas de ruedas

Objectives 

Contribuir a la mejora de la autonomía personal e independencia de las personas con discapacidad intelectual de nuestra Asociación.

use membership 
Type of event