ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Road safe campaign for young drivers

  1. Ελληνικά
  2. English
19. Ιανουάριος 2016

“Granny’s ride” is the campaign that innovates the way how to reach young people by using music and social media. The message is the simple: if you drink don't drive, take a ride or a táxi. The result was huge in Portugal.

/file/dama_elDAMA

use membership 
Type of event