ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Road safety, entertainment and social prevention

22. Δεκέμβριος 2018 εώς 2. Ιανουάριος 2019
Italy
Sardegna
Organizer 
GuidaBoh ®

Road safety campaign and social prevention dedicated to the dissemination of good practices to citizens of all ages.

Objectives 

Prevention and dissemination of good practices and services to reduce the number of accidents, injuries and victims on the roads.

use membership 
Type of event