ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

SIMULADOR DE VUELCO

  1. Ελληνικά
  2. Español
9. Ιανουάριος 2014
España
Valladolid

AT - ACADEMIA DEL TRANSPORTISTA - ECODRIVER ha montado a más de 2000 personas en nuestro simulador de vuelco para concienciar de la importancia del cinturón de seguridad durante el año 2014.

Objectives 

Concienciar de la importancia del cinturón de seguridad

/file/hormiguero_elHORMIGUERO

use membership 
Type of event