MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
Članovi Događaji

Szkoła Jazdy - wybór na całe Życie

  1. Hrvatski
  2. Български
9. veljače 2017 to 31. kolovoza 2017
Województwo Zachodniopomorskie
Szczecin

W pierwszej połowie 2017 roku zrealizowaliśmy kampanię, której celem było przekazanie młodzieży w wieku 17-18 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego) informacji o zasadach odbywania kursów nauki jazdy, dobrych i złych praktykach ośrodków szkolenia kierowców oraz prawach ale i obowiązkach kursantów szkół jazdy a także odpowiedzialności kursanta jako uczestnika kursu na Prawo jazdy. W projekcie objęto blisko 1000 uczniów z 6 miejscowości. Projekt objął Honorowym Patronatem Zachodniopomorski Wojewódzki Kurator Oświaty.

Objectives 

Zrealizowaliśmy kampanię, której celem było przekazanie młodzieży w wieku 17-18 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego) informacji o zasadach odbywania kursów nauki jazdy, dobrych i złych praktykach ośrodków szkolenia kierowców oraz prawach ale i obowiązkach kursantów szkół jazdy a także odpowiedzialności kursanta jako uczestnika kursu na Prawo jazdy. W ramach projektu dokonaliśmy również badania ankietowego dotyczącego poziomu świadomości młodzieży na temat praw kursantów, przebiegu kursów nauki jazdy oraz odpowiedzialności za zdarzenia drogowe. W projekcie objęto blisko 1000 uczniów z 6 miejscowości. Projekt objął Honorowym Patronatem Zachodniopomorski Wojewódzki Kurator Oświaty.

use membership 
Type of event