ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Taller de Seguridad Vial

  1. Ελληνικά
  2. Български
27. Νοέμβριος 2017
Centro de Salud de Santa María de Guía (Gran Canaria)
Santa María de Guia

Taller informativo enfocado a conocer los diferentes sistemas de retención infantiles

use membership 
Type of event