ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Taller informativo seguridad vial infantil

  1. Ελληνικά
  2. Español
21. Νοέμβριος 2019
Centro Salud San Mateo
Vega de San MAteo (Gran Canaria)
Organizer 
Seguridad Vial en Familia

Taller de seguridad vial infantil orientado a familias con niños, parejas embarazadas para informar sobre los sistemas de retención infantil, haciendo hincapié en los sistemas a contramarcha, así como la seguridad de la embarazada en el auto

use membership 
Speakers 
Jesus Rodriguez
Type of event