ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

TRANSPORTE DE MERCANCÍA POR CARRETERA

  1. Ελληνικά
  2. Español
17. Μάρτιος 2014
NAVARRA
PERALTA

TRANSPORTE DE MERCANCÍA POR CARRETERA

Objectives 

- Concienciar sobre la responsabilidad del conductor. - Concienciar de la importancia de revisar la actividad pasiva y activa del vehículo. - Concienciar sobre las consecuencias de los accidentes de tráfico, realizando charlas informativas en materia de seguridad vial, así como distribuyendo documentación referente al tema. - Recordar legislación vigente sobre - Realizar revisiones diarias y periódicas de los vehículos y seguir un procedimiento para comprobar que estas revisiones se realizan correctamente (observaciones preventivas en la conducción, registros, inspecciones...etc.)Seguridad Vial.

use membership 
Type of event