ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Webinar: Road Operations, Maintenance & Life-Cycle in PPPs

  1. Ελληνικά
  2. English
6. Μάρτιος 2014
online webinar

Public, Private Partnerships (PPP) are very important in almost every country in the world.  Knowing how to successfully operate and maintain these PPP roads is critical to their success.

IRF will present a Webinar tomorrow (Wednesday March 5) on Operations, Maintenance and Life Cycle in PPPS.   Please plan to join us tomorrow at 12:30 PM New York time to participate in this webinar on this very important topic.

Go to this site to register http://www.irfnews.org/event/output-performance-based-maintenance/

Contact name 
Mike Dreznes
use membership 
Type of event