ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Workshop - Boas Práticas nos Exames de Condução

  1. Ελληνικά
  2. Portuguese
21. Νοέμβριος 2009
Centro de Congressos, na Avenida Dom João II, 1.18.01, no Parque da Nações, 1998-028 Lisboa
Lisboa
Organizer 
Os Oradores são "experts" em exames de condução, psicologia comportamental, engenharia mecânica automóvel e direito estradal.
Workshop - Boas Práticas nos Exames de Condução

A Via Azul é uma Associação Profissional Sem Fins Lucrativos.

Propomos actuar na defesa dos interesses da Classe Profissional que representamos.

A Via Azul visa promover e divulgar o conhecimento de meios para a Prevenção de Acidentes e Segurança Rodoviária, assim como, contribuir com as diversas entidades, para a correcta Sinalização das Vias.

Também possuímos Examinadores de Condução credenciados e credenciáveis, em "BOLSA", para disponibilizarmos a entidades autorizadas a realizar Exames de Condução, que manifestem esse desejo.

Objectives 

New measures in the Driving Test in CIECA member countries; Apreciar os exames de condução e o seu estado da arte, através da Evolução dos Exames de Condução, em Portugal, ao longo do tempo; Realçar a importância da formação contínua na qualidade do desempenho; Destacar e valorizar a atenção do examinador na avaliação dos candidatos e dos Factores Humanos na Condução de Veículos; Rever a formação dos Recursos Humanos; Adotar as boas práticas nos exames de condução; Recommendations for Driving Examiner Standards.

Contact name 
José Manuel Pereira Bernardino
Telephone number 
+351 937 919 622/ +351 224 073 235
use membership 
Speakers 
Dra Agnes Reikl - CIECA - International Commission for Driver Testing
Type of event