MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
testimonials

Szkolny Klub Bezpieczeństwa DZIESIĄTKA

Szkolny Klub Bezpieczeństwa DZIESIĄTKA

Publikowanie wiadomości na stronie Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego umożliwia naszej szkole:- dzielenie się wiedzą i korzystanie z doświadczeń innych z zakresu bezpieczeństwa drogowego- zachęcamy do działań inne placówki i instytucje, współpracujemy z WORD i Policją,- przez edukację dzieci i młodzieży kreujemy bezpiecznego i świadomego uczestnika ruchu drogowego (pieszego, rowerzystę i pasażera)- wszystkie nasze działania mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach.