ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Η Χάρτα σε όλη την Ευρώπη

Testimonials

Sílvio José Sevivas da Silva

Thanks to our road safety actions, we managed ro reduce accidents in a high percentage in the village of Chaves. Before there was no road safety culture in our population. Now citizens are safer, as well as more sensitive and concerned with improving road safety of their environment.

Fernando Castro Salgado

The road safety actions we carried out have improved our quality of life. The satisfaction of helping the citizens of our people, instilling positive attitudes vials, and save lives every day, is the best reward for us, from the local police of Verín.

Σελίδες