MOBILITET OG TRANSPORT
Det Europæiske Charter om trafiksikkerhed
Bulgaria

Bulgaria

Дидакта Консулт Кс

Основната дейност на фирма Дидакта Консулт е в областта на образователните технологии. Разработваме: учебна документация (образователни стандарти, учебни планове и програми); образователен софтуер (за управление и обучение); учебници; учебни помагала; дидактически материали (презентации, тестове, електронни тестове и т.н.); кабинети за обучение.

Didacta Consult

The main activities of Didacta Consult focus on educational technologies. The company offers training equipment for cabinets, technical and didactical equipment and technologies for distance training. It develops training documentation, training software, textbooks, guides, presentations and electronic tests.

 

Фондация „Приказка за пътя”

Фондация „Приказка за пътя” е създадена, за да провежда образователна политика в областта на детската пътна безопасност и да създава у младите участници култура на пътя. Методът на обучение е иновативен не само за България, но и за Европа. Обучението се провежда под формата на интерактивни спектакли под вещото ръководство на модератор-психолог.

 

 

Foundation "Prikazka za Putia" ("Fairytale about the Road")

Foundation “Prikazka za Putia” ("Fairytale about the Road") was founded to conduct education policies in the area of children road safety and to create and build road behaviour culture in the adolescents. Our methods of education are innovative for Bulgaria, as well as for Europe. Training is provided in the form of interactive performances under the guidance of moderator psychologist.

 

Automedia.bg

Automedia.bg е водещ сайт за автомобилни новини. Сайтът се посещава от около 100 000 реални потребители на месечна база и публикуваме всичко ново от света на автомобилите, като предоставя възможност на потребителите да коментират, да общуват помежду си.

Освен в новини сме специализирани и във видео съдържание. В момента продуцираме, изработваме и качваме онлайн Automedia видео тест драйв – предаване, подготвяно специално за интернет, в което показваме най-новите и интересни модели автомобили.

 

 

Automedia.bg

“Automedia.bg” is a leading website for automobile news. Around 100 000 real users are visiting the website every month. We publish materials on everything new in the world of automobiles, giving the users the opportunity to comment and communicate among each other.

We are also specialized in video content. At the moment we are producing, developing and uploading an online Automedia video test drive - a specially designed internet broadcast, where we demonstrate the latest and most interesting automobile models.

 

Bulgarian Branch Association of Road Safety

Bulgarian Branch Association of Road Safety is an association with main activities directed to the improvement of road safety in Bulgaria. There are 19 regular members and 4 honorary members.

Българска Браншова Асоциация „Пътна Безопасност”

Българска Браншова Асоциация ‘’Пътна Безопасност’’ е юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ. ББАПБ осъществява дейност в обществена полза, насочена към подобряване на пътната безопасност в страната. Към момента в Сдружението членуват 19 редовни члена – юридически лица и 4 почетни члена – физически лица.

 

 

Юнимастърс Лоджистикс АД

Юнимастърс Лоджистикс е логистичнa компания, която оперира на територията на Централна и Източна Европа. Основните дейности на дружеството са морска, пристанищна, военна и складова логистика, спедиторски услуги по въздух, суша и море, контейнерен и международен транспорт, застрахователно и презастрахователно посредничество.

 

 

Unimasters Logistics PLC

Unimasters Logistics is a logistics company, which operates on the territory of Central and Eastern Europe. Its main activities are maritime, port, military logistics and warehousing, forwarding services by air, land and sea, container and international transport, insurance and reinsurance mediation.

 

Информационна агенция “Фокус”

Информационна агенция “Фокус” е първата частна информационна агенция в България създадена през юни 2000 година.

Информационна агенция “Фокус” е единствената българска информационна агенция, която разпространява новини на български и английски език в продължение на 24 часа, всяко денонощие, през цялата година.

Информационна агенция “Фокус”е основен източник за информация за българските електронни и печатни медии- вестници, списания, радиостанции и телевизии, електронни издания и агенции, централни и регионални.

Information Agency Focus

Information Agency ''Focus'' was established in June 2000 and is the first private information agency of Bulgaria. It is the only information agency in Bulgaria which broadcasts news in both Bulgarian and English language 24 hours a day, 7 days a week, throughout the whole year. The agency is main source of information for Bulgarian electronic and print media - newspapers, magazines, radio stations, TV channels, electronic editions and agencies and central and regional media. It is also the only Bulgarian agency certified under the international standards ISO 9001:2000.

“Холдинг БДЖ” ЕАД

Основна дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване , управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение; поддръжка и ремонт но железопътни возила; извършване на производствена дейност;

 

"Holding Bulgarian State Railways" EAD

Main activities: provision of railway transport services for passengers and cargo services in domestic and/or international traffic. Maintenance and repair of railway wagons and carrying out production activities

 

NRIC “Movement and capacity allocation management” Directorate

NRIC “Movement and capacity allocation management” is a a state enterprise that manages railway infrastructure. NRIC organises, carries out and is responsible for meeting its obligations under a long-term agreement, concluded between the company and the State. The main scope of NRIC's activity includes the provision of railway infrastructure exploitation by licensed operators under equal conditions and the supervision of the development, overhaul, maintenance and exploitation of the railway infrastructure on the territory of the Republic of Bulgaria. 

All day kindergarten “Vesselina” No: 55

All day kindergarten is located in 2 specially established buildings for 10 groups, Additional pedagogical services: English language, applied arts, swimming, folk-dances, modern dances, football, psychomotor activities, ski-school. Number of staff: 20

 

Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС)

НСБС, Българскатаасоциация за спедиция, транспорт и логистика е учредена през 1992 г. Към настоящия момент в НСБС членуват 80 спедиторски фирми, които извършват приблизително над 2/3 от международните спедиторски услуги в България. Спедиторските фирми, членове на НСБС реализират над половината от приходите и 83% от брутната печалба в спедиторския бранш.

Bulgarian National Forwarding Association (NSBS)

 

NSBS the Bulgarian Association for Freight Forwarding, Transport and Logistics was founded in 1992 to represent the Bulgarian freight forwarding industry, protect and promote its interests in Bulgaria and abroad; develop and improve the legislative basis of the freight forwarding business in Bulgaria; enhance the image and the professional standards of the forwarding industry. At present 82 forwarding companies with Bulgarian and/or foreign capital are members of NSBS.  

 

 

Association for Defending the Insured and Harmed in Accidents

The association was created in May 2005. Its main goals are the following: assistance, consulting and cooperation for people injured in road accidents in order to obtain fair and quick compensation for material and non-material damage; participation, along with government bodies, insurance companies and NGOs, in updating and modifying legislation in the field of road insurance; and cooperation with the police, local and state administration to improve the qualification of motor vehicle drivers, road safety and the insurance culture. 

Българско сдружение за подпомагане на лица пострадали при пътно

“Българско сдружение за подпомагане на лица, пострадали при пътно – транспортни произшествия” е организация с нестопанска цел, предоставяща безплатна помощ, консултации и съдействие на лица, пострадали при пътно – транспортни произшествия.

Българска Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт - БАСАТ

Националното сдружение БАСАТ (Българска Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт) представлява 60% от транспортната индустрия в България. Асоциацията защитава интересите както на големите транспортни фирми, така и на частните превозвачи и шофьорите на автобуси и камиони. Дейността на сдружението се осъществява от осем служители, които работят в следните насоки: законови разпоредби касаещи националния и международния сухопътен транспорт, диалог с държавните институции, професионално обучение, международни връзки и пр.

Българска Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт - БАСАТ

Националното сдружение БАСАТ (Българска Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт) представлява 60% от транспортната индустрия в България. Асоциацията защитава интересите както на големите транспортни фирми, така и на частните превозвачи и шофьорите на автобуси и камиони. Дейността на сдружението се осъществява от осем служители, които работят в следните насоки: законови разпоредби касаещи националния и международния сухопътен транспорт, диалог с държавните институции, професионално обучение, международни връзки и пр.

Българска Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт - БАСАТ

Националното сдружение БАСАТ (Българска Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт) представлява 60% от транспортната индустрия в България. Асоциацията защитава интересите както на големите транспортни фирми, така и на частните превозвачи и шофьорите на автобуси и камиони. Дейността на сдружението се осъществява от осем служители, които работят в следните насоки: законови разпоредби касаещи националния и международния сухопътен транспорт, диалог с държавните институции, професионално обучение, международни връзки и пр.

Kaven Orbico Ltd

Kaven Orbico is part of multinational company Orbico Group which operates in Slovenia, Bosnia, Hertegovina, Croatia, Macedonia and Bulgaria. From 2004 Kaven Orbico is one of the fast growing distributors in Bulgaria. Today we are one of the biggest distribution companies in the country. Kaven Orbico ia an exclusive distributor in Bulgaria for: Procter & Gamble, SC Johnson, Mars, Philip Morris, Shell Lubricants and more than 900 employees work in our branches in the entire country.

Bulgarian Association of People Insured and Victims in Car Accidents

Bulgarian Association of the People Insured and Victims of Car Accidents is dedicated to campaigns and initiatives, related to reducing the number of victims of road accidents. The main topics are: alcohol consumption, protective equipment - seatbelts and children car seat, bicycle helmets; high speed, problematic road sections, more stringent legal measures for infringers.

 

Open Youth

"Open Youth" is non-profit non-governmental volunteer organization, created and managed entirely by young people. Its aim is to support the formal, the informal and the vocational education of the youth; to use and disseminate the good practice in youth work and to fight the negative social phenomenon in the present society.

Sofia Auto JSC

Sofia Auto JSC is an authorised OPEL and CHEVROLET (General Motors) dealer, and has importation and dealership rights in Bulgaria for OPEL and CHEVROLET vehicles. The company currently has a total of 150 employees.

Shell Bulgaria EAD

Shell Bulgaria EAD is part of Royal Dutch Shell plc. The company is present on the Bulgarian market since 1991 and currently has a network of 111 retail stations. Shell is a technology leader in innovative fuels development and utilizes its world-wide experience to provide Bulgarian drivers with highest quality fuel. At the same time the company has a number of long-term initiatives in the field of Corporate Social Responsibility, one of which is Road Safety. The company employs 80 people in Bulgaria.

 

Municipality of Sofia

Municipality of Sofia encompasses 38 towns and villages, in particular 4 cities - Sofia, Bankya, Buhovo and Novi Iskur. The municipality is divided into 24 administrative entities.

 

Sider

Abonnér på RSS - Bulgaria