MOBILITÀ E TRASPORTO
Carta europea della sicurezza stradale
Finland

Finland

30. Settembre 2019
The National Museum of Finland, ‘Karhunpesä’ conference room, Mannerheimintie 34
Finland
da 1. Ottobre 2015 a 30. Novembre 2016
Vehmasmäen koulu
Finland
Published on  
28. Gennaio 2014
Media source 
http://www.liikenneturva.fi

Liikenneturvalta uusi Lapsi liikenteessä – Esite liikennekasvatuksen tueksi

 

Liikenneturvan uusi Lapsi liikenteessä -esite on suunnattu pienten lasten vanhemmille ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Esite havainnollistaa runsaiden ja selkeiden esimerkkien avulla, kuinka ottaa liikennekasvatus osaksi arkipäivää lapsen eri ikävaiheissa.

 

En ny folder från Trafikskyddet – Barn i trafiken

 

Den nya foldern Barn i trafiken som Trafikskyddet gjort riktar sig till småbarnsföräldrar och till dem som arbetar med små barn. Genom många tydliga exempel visas hur trafikfostran kan integreras i barnets vardag i olika åldrar.

Infra ry

Infra ry on jäsentensä (infra-alan urakoitsijat) etujärjestö elinkeinopoliittisissa asioissa. Järjestössä työskentelee 17 henkilöä.

 

Infra ry

Infra ry is an association looking after the interest of its infrastructure and contractor members in political, industrial and business matters. The association employs 17 people.

Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry

Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry is a non-profit association for urban traffic policies. The association promotes efficient public transport and improved conditions for pedestrians and cyclists. There are 300 members. Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry is board member of Liikenneturva (Central Organisation for Traffic safety in Finland).

Autoliitto

Autoliitto on vuonna 1919 perustettu yksityisautoilijoiden palvelu-, etu- ja harrastusjärjestö, johon kuuluu 90 paikallisosastoa. Se on Suomen ainoa yksityisautoilijoitten kuluttajajärjestö. Autoliitossa on noin 96.000 jäsentä. Autoliitto kuuluu kansainväliseen yksityisautoilun keskusjärjestö FIA:aan (Federation Internationale de l'Automobile), mikä vahvistaa Autoliiton mahdollisuuksia vaikuttaa kansainväliseen liikenteeseen ja automatkailuun liittyviin määräyksiin.

Atalan koulu – Tampere

Atalan koulussa opiskelee noin kolmesataa oppilasta. Opettajia on 26. Atalan koulu sijaitsee Tampereella, yhdessä Suomen suurimmista kaupungeista. Tampereella on yli

200 000 asukasta ja se on historiallisesti Suomen ensimmäinen ja suurin teollisuuskaupunki.

Autotuojat ry

Autotuojat on asiantuntijaorganisaatio, joka seuraa autoalaa koskevaa lainsäädäntöä ja on mukana sen valmistelussa. Yhdistys osallistuu myös alaa koskevan tutkimustoiminnan kehittämiseen. Tieliikenteen verotus, ajoneuvoja koskeva tekninen lainsäädäntö, liikenneturvallisuus ja tieliikenteen ympäristöasiat ovat keskeisessä asemassa Autotuojien työssä.

 

sanofi-aventis Oy

Sanofi-aventis Oy is a Finnish affiliate of sanofi-aventis and part of Nordic Hub organization. The majority of employees in Finland work in sales and marketing. In all the work and actions sanofi-aventis emphasises quality, also in Road Safety.

Haanpaa Oy

Haanpaa Oy tuottaa logistiikkapalveluita, kuten nestemäisten kemikaalien kuljetusta, varastointia ja jakelua. Henkilökuntaa Suomen yhtiössä on 110, joista ajoneuvojen kuljettajia 80 %. Lisäksi alihankkijoiden kuljettajia on noin 50.

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia on valtakunnallinen järjestö, joka tukee nuorten omaa toimintaa ja siinä oppimista. Toiminta on kohdistettu kaikille 13-19-vuotiaille nuorille. 

Aikuisten maailmassa Nuorten Akatemia kanavoi varoja ja osaamistaan nuorten ja yhteiskunnan tulevaisuuden hyväksi sekä viestii nuorten maailman kuulumisista.

Järjestö tukee palveluidensa, Homman, Mahiksen ja Noten, avulla nuorten omaa tekemistä koulussa ja vapaa-ajalla sekä tarjoaa nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeitä onnistumisen kokemuksia.

Youth Academy

 

Linja-autoliitto

Linja-autoliiton tehtävänä on vaikuttaa julkiseen valtaan ja muihin keskeisiin sidosryhmiin siten, että liiton jäsenet voivat harjoittaa joukkoliikennettä taloudellisesti kannattavalla tavalla osana valtakunnallista bussiliikenne- ja bussiasemaverkkoa. Liitto osallistuu bussiliikenteen ja sen eri liikennetyyppien kehittämiseen niin, että eri liikennepalvelutuotteet tyydyttävät mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita.

 

Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för ett samhälle där människor skall kunna erbjudas att ta del av och aktivera sig i fräscha och uppbyggande miljöer. Till specialområdena hör, förutom trafikkunnandet, även förebyggande arbete inom alkohol och drogsektorn. Organisationen är grundad 1905. Inom organisationen jobbar 8 personer och medlemmar 740. Vårt arbetsområde är hela Finland med en liten betoning på de svenskspråkiga områdena.

 

Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik

 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik is a politically and religiously independent organization working for a society where people can be offered healthy, active and constructive environments. The special areas of work include prevention of alcohol and drug use. The organization was founded in 1905. Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik has 8 employees and 740 members. We work nation wide, with a slight emphasis on the Swedish-speaking areas.

 

 

Tallink Silja Oy

Tallink Silja Oy is the subsidiary of AS Tallink Grupp, which is one of the largest passenger and cargo shipping companies in the Baltic Sea region transporting over 8 million passengers per year. The company operates on seven shipping routes under the brands of Tallink and Silja Line. AS Tallink Grupp is listed in the Tallinn Stock Exchange.

 

Helsingin yliopisto

Olemme Suomen suurin yliopisto, jonka tehtävänä on tuottaa tasokasta opetusta ja tutkimusta. Pääosin toimintamme keskittyy Helsingin kaupungin alueelle, mutta toimipisteitä on myös muualla Suomessa. Tutkijoita ja opiskelijoita tulee ja tutkimusta tehdään ympäri maailmaa. Helsingissä toiminta keskittyy neljään kampukseen, jotka sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä.

University of Helsinki

The University of Helsinki is Finland's largest university, whose aim is to provide high quality education and research. The university’s activities are centralized mainly in Helsinki area, but the university also has branches in other parts of Finland. The researchers and students come from various countries and our research is done around the world. In Helsinki the researchers, teachers and student of the university work in four separate campuses. 

 

Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola Vakuutus Oy on maksutuloissa mitattuna Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Pohjola Vakuutus Oy on osa OP-Pohjola-ryhmää.

 

Pohjola Non-Life Insurance Company Ltd

Pohjola Vakuutus Oy is in terms of revenue Finland's leading insurance company. Pohjola Vakuutus Oy is part of the OP-Pohjola Group.

 

Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti toimii noin 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, nuorten auttamiseen keskittyvä työ.

Toimintaa toteutetaan 12 piirin ja 500 osaston toimesta.

 

Red Cross Finland

The Finnish Red Cross is one of the largest civic organisations in Finland. About

45 000 active volunteers work for Finnish Red Cross. The voluntary activities focus on first aid training, friend and support person -operations and youth work.

Activities are implemented through our operations in 12 different districts and 500 departments. The Finnish Red Cross was founded in Finland in 1877.

 

Lahden kaupunki

Lahti sijaitsee Etelä-Suomessa sadan kilometrin päässä Helsingistä, Vesijärven rannalla Päijät-Hämeen maakunnassa. Lahti on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki. Asukkaita Lahdessa on 100 000. Ennen kaikkea Lahti tunnetaan vapaa-ajanviettomahdollisuuksistaan, erinomaisesta sijainnistaan, upeasta luonnostaan sekä ystävällisistä ihmisistä.

 

 

City of Lahti

Lahti is the capital of the region of Päijät-Häme located 100 kilometres from Helsinki in the province of Southern Finland. It is the eighth biggest city in Finland with its 100.000 habitants. Lahti occupies an ideal logistic location in the centre of Southern Finland, with good traffic connections to other parts of Finland.

 

AIESEC Jyväskylä ry

AIESEC is an international platform for young people to discover and develop leadership skills. It offers to its members local, national and international trainings, possibilities to run projects, lead teams, organize and attend conferences. It offers also international internships for students in 107 countries.

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulun neljä koulutusalaa ovat tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, liiketalous sekä kulttuuri. Oppilaita ammattikorkeakoulussa on noin 14 000 ja henkilökuntaa 1100.

 

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences has four fields of study: culture, health care and social services, business and administration, and technology and transport. The students’ number is some 14,000 and the staff about 1,100.

 

Autoalan Keskusliitto ry

Autoalan Keskusliitto (AKL) on autokaupan, konekaupan sekä korjaamo-, maalaamo-, ruosteenesto- ja katsastusyritysten taloudellisia ja työmarkkinaetuja ajava ja palveluja tuottava yhdistys, jonka tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaympäristöä.

 

Autoalan Keskusliitto ry

Autoalan Keskusliitto (AKL) is an association that represents the financial and labour market related interests of automobile, truck and machinery sales, repair, painting, anti-rust and inspection companies, also providing services for them. AKL works to improve the operating environment for its member companies.

Pagine

Abbonamento a RSS - Finland