MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
Poland

Poland

Polkomtel, S.A.

 

Polkomtel SA, established in 1996, is the operator of the PLUS mobile telephony network, which covers 98% of the territory of Poland and is available to 99% of the inhabitants of the country. It provides services to almost 14,000,000 customers and is the leading network on the market. Polkomtel PLUS offers the most extensive coverage of the 3D mobile telephony services in Poland as well as mobile telephony Internet.

 

 

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS jest pionowo zintegrowanym koncernem naftowym prowadzącym działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów i towarów naftowych. Działa zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. Sprzedaż hurtowa prowadzona jest na terenie całego kraju przez spółki handlowe oraz produkcyjno-handlowe wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS.

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS is a vertically integrated oil concern whose main activities are crude oil production and refinement, as well as distribution of a wide assortment of oil products. It operates on the wholesale and retail markets. The wholesale business is conducted all over Poland by commercial segments and production/trade segments, which make up LOTOS Group.

PKN ORLEN

International Road Carriers Association (ZMPD)

The International Road Carriers Association (ZMPD), the biggest Polish association in the line of road transport, has been in existence since 1957. It embraces over 4,000 carriers that work in the international road transport sector. The fundamental goal of the association is to offer assistance and provide information to its members on matters concerning transport and to represent their interests before state administration bodies and national and international organisations. ZMPD is a member of the International Road Transport Union (IRU) based in Geneva. 

Shell Polska

Shell companies in Poland (Shell Polska Ltd and Shell Gas Polska Ltd) are part of Shell Group organisation. Shell in Poland activities include Retail business operating of 279 company owned and 79 dealer owned retail petrol stations, Commercial and Lubricants business offering portfolio of oil products and LPG business providing LPG and gas cylinders to the industry and individual customers.

 

Miasto Stołeczne Warszawa

Warszawa jest największym miastem i stolicą Polski. Liczba ludności wynosi około 1 710 000 osób (wzrost o 4,5% w ciągu ostatnich 10 lat). Należy do najszybciej rozwijających się miast Polski. Do zakresu działania m.st. Warszawy należa wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, w szczególności zaś zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Instytut Transportu Samochodowego

Instytutu Transportu Samochodowego jest jednostką naukowo-badawczą. Działalność instytutu dotyczy organizacji i funkcjonowania transportu drogowego, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Motor Transport Institute (ITS)

The Motor Transport Institute (ITS) is a scientific research establishment which deals with the organisation, functioning and effectiveness of road transport, including road safety.

The ITS realizes many national and international research projects on such crucial safety issues as speed, young drivers, alcohol and drugs. Special attention is given to the popularisation of issues related to road safety and to the results of works done in Poland and abroad in seminars, publications and media campaigns.

 

Akademia Bezpiecznej Jazdy

Akademia Bezpiecznej Jazdy zajmuje sie szkoleniami z zakresu doskonalenia jazdy samochodem, eco-drivingu, defensive drivingu, jazd w ekstremalnych warunkach drogowych. Klientami są kierowcy posiadąjący uprawnienia do kierowania pojazdami. Akademia zajmuje się również promocją bezpieczeństwa jako zaplecze merytoryczne do produkcji programów TV o tematyce bezpieczeństwa jazdy samochodem.

Academy of Safe Driving (ABJ)

The Academy of Safe Driving (ABJ) organises courses in the development of driving skills, eco-driving, defensive driving and driving in extreme conditions. The trainees are those drivers who are entitled to drive vehicles. The Academy also provides factual knowledge about the promotion of safety for the production of TV programmes on safe driving.

 

Magazyn Zmotoryzowanych „MOTO”

Magazyn Zmotoryzowanych „MOTO” istnieje od lutego 1992 roku, najpierw jako specjalistyczny dodatek do „Głosu Wybrzeża”, a od września 1995 roku – jako samodzielne czasopismo o nakładzie 10.000 - 14.000 egz., kolportowane na Wybrzeżu gdańskim. Od początku 2001 roku uzupełnieniem papierowej wersji "MOTO" jest portal internetowy MOTO.gda.pl, który w krótkim czasie zyskał zdecydowanie większe grono czytelników. Liczba pracowników: 5 osób.

MOTO: A Magazine for Car Drivers

Magazyn Zmotoryzowanych „MOTO” (“MOTO”: A Magazine for Car Drivers) has been published since February 1992, first as a specialist supplement to the Glos Wybrzeza daily, and then since September 1995 as a magazine in its own right, with a circulation of between 10,000 and 14,000 copies. It is distributed on the Gdansk Coast. From the beginning of 2001 the MOTO magazine has existed alongside the Internet portal www.MOTO.gda.pl, which, in a very short time, acquired a much larger number of readers. Member of staff: 5.

 

Gmina Miasta Zakopane

Zakopane jest turystycznym miastem leżącym w południowej Polsce. Z powodu jego usytuowania u podnóża Tatr, nazywane jest „Zimową Stolicą Polski”. Zakopane ma około 27000 mieszkańców. Co roku jest odwiedzane przez kilka milionów turystów z Polski i zagranicy.

Gmina Miasta Zakopane

Zakopane is a tourist resort in southern Poland with about 27,000 inhabitants. Due to its situation at the foot of the Tatra Mountains, it is called the “Winter Capital of Poland”. The town is annually visited by several millions tourists from Poland and abroad.

 

Axel Springer Polska Sp. z o.o., Redakcja „Auto Świat”

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych jest niedochodowym stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe rady. Celem Federacji jest upowszechnienie idei samorządności oraz zwiększenie aktywności młodzieży w środowisku lokalnym poprzez wspieranie młodzieżowych rad.

 

National Federation of Young People’s Local Self-governments (OFMSL)

The National Federation of Young People’s Local Self-governments (OFMSL) is a non-profit association of local governments in which young people’s councils are represented. The objectives of the Federation are to disseminate the idea of self-government and to stimulate young people’s initiatives in their local environments by supporting the activities of the councils.

 

Polskie Stowarzyszenie Motorowe Doskonalenia Technik i Bezpieczeństwa Jazdy

Propagowanie idei bezpiecznej jazdy. Organizowanie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy. Aktywne uczestnictwo poprzez współpracę z Ministerstwem Infrastruktury, posłami RP oraz organizacją „Partnerstwo dla Bezpieczeństwa” w tworzeniu i poprawie istniejących przepisów w tej mierze. 

Polish Motor Association, Development of Safe Driving Techniques

 

Propagation of the idea of safe driving. Organisation of courses to improve safe driving techniques. Active cooperation with the Ministry of Infrastructure, members of the Polish Parliament and organisation of “Partnership for Safety” to establish new regulations regarding safe driving and to improve existing ones.

 

 

3M Poland

3M Poland is a subsidiary of 3M Company - recognized leader in research and development producing thousands of innovative products for dozens of diverse markets. 3M's core strength is applying its more than 40 technology platforms. With $25 billion in sales, 3M employs 75,000 people and has operations in more than 60 countries. More information on www.3M.com. 3M Poland employs more than 1000 people including production sites mainly situated in Wroclaw area.

 

 

AUTOM

AUTOM - driving school, placed in Wloclawek - Poland. They organize driving courses for drivers all of categories: A1, A, B, B + E, C, + C + E, D. AUTOM also provides courses for driving instructors, ADR (Carriage of Dangerous Goods by Road), eco-driving and qualification courses for professional drivers.

Test & Training Safety Centre Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Test & Training Safety Centre Sp. z o.o. Sp. k. jest firmą należącą do Sobieslawa Zasady i Alexandra Wurz. TTSC jest szkołą doskonalenia technik jazdy, oferującą treningi dla kierowców wszystkich kategorii, przede wszystkim w województwie wielkopolskim. Spółka jest zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Motorowym. Nasi instruktorzy to profesjonalna kadra specjalizująca się w treningach bezpiecznej jazdy, posiadająca bogate doświadczenie dydaktyczne, rajdowe i wyścigowe.

Miejski Zarzad Ulic i Mostów miasta Chorzów

MZUiM pełni funkcję zarządcy wszystkich dróg publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chorzowa. MZUiM ma bezpośredni wpływ na infrastrukturę drogową w mieście tj. na stan nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe i poziome, sygnalizację świetlną oraz urządzenia brd. MZUiM pełni również rolę inwestora w realizacji zamierzeń związanych z rozbudową infrastruktury drogowej. W strukturach Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zatrudnionych jest 25 osób oraz 18 pracowników Miejskiej Służby Parkingowej. Długość sieci dróg zarządzanych przez MZUiM wynosi prawie 136 km.

Szkola Bezpiecznej Jazdy „Promotor”

 

Szkola Bezpiecznej Jazdy "PROMOTOR" istnieje od 2003 Nasza podstawowa dzialalnoscia jest przeprowadzanie szkolen teoretycznych i praktycznych przygotowujacych do egzaminów na prawo jazdy. Aktualnie szkola zatrudnia 3 osoby.

 

Szkola Bezpiecznej Jazdy „Promotor”

 

The "PROMOTOR" Driving School exists since 2003. Its principal activity is carrying out theoretical and practical courses for driving licence. Currently the school employs 3 persons.

 

 

Związek Miast Bałtyckich (ZMB)

Związek Miast Bałtyckich (ZMB) jest siecią 106 miast z dziesięciu krajów nadbałtyckich, której celem jest działanie na rzecz demokratycznego, ekonomicznego, społecznego oraz zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. W Związku Miast Bałtyckich działa 13 komisji: Współpracy Gospodarczej, Kultury, Edukacji, Energii, Środowiska, Równouprawnienia, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Społeczeństwa Informacyjnego, Sportu, Turystyki, Transportu, Planowania Przestrzennego, Młodzieży oraz Grupa Zadaniowa ds. Unii Europejskiej.

Union of the Baltic Cities

Union of the Baltic Cities (UBC) is a network of 106 cities from all ten Baltic Sea countries, with a goal of contributing to the democratic, economic, social, cultural and environmentally sustainable development of the Baltic Sea Region. Working bodies of the UBC are 13 commissions and one Network: Business Cooperation, Culture, Education, Energy, Environment, Gender Equality, Health and Social Affairs, Information Society, Sport, Tourism, Transport, Urban Planning, Youth Issues and EU Coordinators Network.

Stranice

Pretplati se na RSS - Poland