MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Poland

Poland

4th Secondary School in Lublin

The 4th Secondary School in Lublin is an educational establishment for pupils of 16 to 19 years of age. There are now 580 pupils in 18 classes of different profiles (among others: information technology, humanities, linguistics and biology). The highly qualified teaching staff is represented by 46 teachers. 

 

Auto Klub Dziennikarzy Polskich

Jesteśmy organizacją środowiskową do której należą dziennikarze. W ostatnich latach koncentrujemy się na organizowaniu : Samochodowych Mistrzostw Polski Dziennikarzy ( doskonalenie umiejętności jazdy samochodem), Supertestu Ekonomii ( propagowanie ekonomicznej , ekologicznej i bezpiecznej jazdy) oraz seminariów „Media i BRD”

Auto Klub Dziennikarzy Polskich

We are an association of journalists. In recent years we have been concentrating on organising the Journalists’ Car Championships of Poland (improvement of driving skills), Supertest in Economy (propagation of economical, ecological and safe driving) and “Media and Road Safety” seminars.

 

Polskie Radio SA

Polish Radio, SA

Przedszkole Nr 50 w Lublinie

Przedszkole nr 50 jest prowadzone przez Gminę Lublin. Do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zatrudnionych jest 29 osób. Naszym celem jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Nursery School nr 50 in Lublin

The Nursery School nr 50 in Lublin is run by the District Authority. It is attended by 150 children from the ages of 3 to 6 and employs 29 persons. The objective of our activities is to help little children in developing their abilities and shaping the intellectual skills they need in everyday situations and in further education.

 

Studenckie Koło Naukowe Transportu, Spedycji i Logistyki (SKN TSL) Szkoły Głównej Handlowej

Szkola Glówna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Aktualnie ksztalci sie w niej ponad 15.000 studentów.

Warsaw School of Economics

The Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa, SGH) was founded in 1906 as the first public university of economics and management in Poland. Currently the School educates over 15,000 students of Bachelor, Master and PhD. levels and takes 1st rank among economic schools in all surveys of Poland’s higher education.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Ruch Bezpieczeństwa Drogowego „STOP! Dziecko Na Drodze”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego z blisko 90-letnim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiazków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób. Towarzystwo zrzesza ponad 100.000 członków, a zatrudnionych w nim jest 321 pracowników.

Children's Friends Association

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (the Children's Friends Association) is a public organization with nearly 90 years of experience and pioneering achievements in the field of children education and social care. The Association is the spokesman of the children, protects and promotes their rights. It helps, among others, in the organization of alternative families for orphaned children, supports families in difficult economic situation, takes care of children with disabilities, etc.

 

 

ALSTOM POWER SP Z O.O.

ALSTOM POWER SP Z O.O.

ALSTOM is a global specialist in energy and transport infrastructure. The company offers its customers a complete range of components, systems and services covering design and manufacture, as well as commissioning and long-term maintenance.

In Poland ALSTOM is represented by entities located in Warsaw, Elblag, Wroclaw and Chorzow and employs 2438 people.

 

Centrum Szkolenia Kierowców "DORA & PIOTR"

Centrum Szkolenia Kierowców "DORA & PIOTR" to szkoła jazdy założona w 1990 roku, specjalizująca się w kursach teoretycznych i praktycznych dla przyszłych kierowców w kategoriach A1, A i B. W szkole zatrudnionych jest 8 osób.

DORA & PIOTR Driving School

The DORA & PIOTR Driving School was established in 1990. It specialises in training drivers for driving licences in Categories A1, A and B. The School has a staff of eight persons.

 

Urząd Miasta Szczecin

Szczecin to miasto wojewódzkie w północno-zachodniej Polsce. Mieszka w nim ponad 400.000 osób. 

 

Głównym zakresem działalności Urządu Miasta Szczecin jest:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej,

- wykonywanie zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

Urząd Miasta Szczecin zatrudnia 1064 osoby.

Szczecin Municipal Office

Szczecin is the capital of the West Pomeranian Voivodeship in northwest Poland. It is inhabited by over 400,000 persons.

The main range of the activities of the Szczecin Municipal Office is:

- to undertake tasks which are within the scope of the public administration,

- and to undertake tasks which are commissioned on the strength of the law or are taken over by the Council in result of the agreements with the organs of the central and local governments.

Warszawska Masa Krytyczna

Warszawska Masa Krytyczna to inicjatywa majaca na celu promocje roweru jako srodka komunikacji miejskiej. W ramach WMK w kazdy ostatni piatek miesiaca organizowany jest masowy przejazd rowerzystów i rolkarzy ulicami Warszawy. Do glownych celow inicjatywy nalezy propagowanie bezpiecznego poruszania sie rowerem po miescie, walka o bezpieczne drogi dla rowerzystów i zmiany w prawie o ruchu drogowym oraz promocja zdrowego trybu zycia. Organizacja nie posiada pracowników - dziala dzieki zaangazowaniu wolontariuszy, których jest ok. 30 osób.

Warsaw Critical Mass

Consulting and Design Office of Civil Engineering “EKKOM” Sp. z o. o.

The Consulting and Design Office of Civil Engineering “EKKOM” Sp. z o. o. specialises in road design, traffic engineering, environmental protection, industrial facilities design, sanitation infrastructure design and water protection. We have an accredited laboratory that specialises in acoustic testing and traffic volume measurements. The Office runs another web site, www.edroga.pl, devoted to matters concerning civil engineering, road safety and environment protection.

 

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Polish Chamber for Forwarding and Logistics (PISiL)

Unilever Poland S.A

Unilever to jedna z największych firm branży FMCG, producent żywności, lodów, kosmetyków i srodków czystości. W Polsce posiada 4 fabryki Główne marki Unilevera to: Algida, Knorr, Hellmans, Rama, Flora, Kasia, Lipton, Saga, Rexona, Axe, Dove, Timotei, Signal, Domestos, Cif, Clear, Algida.

Nasze wartości. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co i jak robimy, a przede wszystkim za to, jaki wpływ ma nasza działalność na otoczenie. Staramy się wspierać inicjatywy społeczne i działania na rzecz ochrony środowiska.

Unilever Poland S.A

Unilever is one of the biggest companies in the line of Fast Moving Consumer Goods (FMCG), a manufacturer of foods, ice cream, cosmetics and cleaning agents. It operates in four factories in Poland and its main brands are: Algida, Knorr, Hellmans, Rama, Flora, Kasia, Lipton, Saga, Rexona, Axe, Dove, Timotei, Signal, Domestos, Cif, Clear and Algida.

Our values: We are responsible for what we do, how we do it and, above all, what impact our activities have on the environment. We do our best to support social initiatives for environmental protection.

DHL Polska

 

DHL Express (Poland) jest częścią międzynarodowej grupy DHL, należącej od stycznia 2003 r. do Deutsche Post DHL. DHL jest światowym liderem na międzynarodowym rynku przesyłek ekspresowych, drogowych i lotniczych oraz frachtu morskiego, lotniczego i obsługi logistycznej.

DHL Polska

 

Polkomtel, S.A.

Strony

Subskrybuj RSS - Poland