MOBILITET OG TRANSPORT
Det Europæiske Charter om trafiksikkerhed
Slovakia

Slovakia

2. juli 2014
Slovakia

Žilinská univerzita v Žiline - University of Zilina

 

The University of Žilina was established on October 1, 1953 as the College of Railways in Prague. In 1959 the institution changed its name to the University of Transport and moved to Žilina. As a result of the increasing role of communications within the curriculum and research orientation of the University, the name was amended to the University of Transport and Communications in 1980.

 

DRIVING ACADEMY

Company Driving Academy, s.r.o. addresses remedial education of all kinds of drivers, from novice drivers who have just obtained a driving license to the professional driver. Driving Academy operates the first professional center for safe driving in Slovakia, where they can receive training with all kinds of vehicles, from motorcycles to trucks. The company creates a partnership with the race track Slovakia Ring.

 

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Full service leasing of vehicles

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.

Allianz – Slovenská poistovňa je univerzálna poistovňa, ktorá poskytuje finančné služby v oblasti majetkového, zodpovednostného a životného poistenia. Má 2 100 zamestnancov. Nadácia Allianz je založená spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa s cieľom aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách, znižovaniu nehodovosti a úrazovosti.

 

Department of Technical Cybernetics, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina

Department of Technical Cybernetics of the Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina in Žilina is mainly focused on a development of non-standard technical means and algorithms for control and information systems. At the present it employs 15 lecturers, 2 technical assistants and 4 PhD students.

Slovenská cestná spoločnosť

 

Slovenská cestná spoločnosť (SCS) je odborné a stavovské neziskové združenie fyzických a právnických osôb v cestnom hospodárstve, ktoré ma za cieľ rozširovanie vedecko-technických poznatkov z oblasti cestného hospodárstva a cestného inžinierstva. Slovenská cestná spoločnosť má 41 firemných členov (firmy, organizácie), 11 skupinových členov (pobočky – spolu 421 členov-osôb), 25 individuálnych členov (osôb).

 

Autoklub Slovakia Assistance Ltd

Autoklub Slovakia Assistance (ASA) is organization acting in the field of services for motorists. By providing automobile mobility services ASA closely cooperates with renowned automobile clubs, which are operating in the European territory, distributors of motor vehicles, insurance companies, leasing companies and with other entities, clients of which are motorists. The prime program objective of ASA activities is to provide comprehensive services of mobility for motorists within Slovak and European territory.

 

Materská škola

 

Materská škola sa nachádza v okrese Plevník Drienové, v blízkosti mesta Považská Bystrica. Škôlku navštevuje 45 detí (vo veku od 3 do 6 rokov) a má 10 zamestnancov.

 

Autoklub Slovenskej republiky (Slovak Republic Automobile Club)

The Slovak Republic Automobile Club is an association that brings together individuals, motorists, amateurs and motorised sport event organisers. Its mission is to develop activities linked to the motoring world. The club is based in Bratislava and operates on a national level. It is made up of 21 clubs throughout the republic, and has a total of 5.800 members.

 

 

U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice is one of the largest producers of flat rolled steel products in Central Europe. In response to market demands, the company supplies a wide product mix of hot and cold rolled steel coils, steel plates and strips, hot dip galvanized and galvanealed steel sheets, organic color-coated, tin-coated steel sheets, electrical steel sheets as well as other value-added products like spiral welded steel pipes and steel panel radiators. The production is mainly focused on the automotive, food packaging, electro-technical, appliance, and construction industries.

 

SHELL Slovakia, s.r.o.

SHELL Slovakia, s.r.o. is part of Royal Dutch Shell plc. Group. The company operates a network of 75 retail stations in the country and offers lubricants, oils and bitumen and as well trading natural gas and supplying aviation fuel for the airport in Bratislava. The SHELL Slovakia, s.r.o. company employs 56 people.

 

ŽSR - The Railways of the Slovak Republic

Železnice Slovenskej republiky (The Railways of the Slovak Republic) provides transport services in compliance with the state transport policy and market demands including related activities. ŽSR is responsible especially for: administration and operation of the railway network, provision of railway network services, construction and maintenance of railways in Slovakia, establishing and operating railway, and telecommunication and radio networks. The company currently employs 16, 982 members of staff.

 

Mesto Martin

Martin leží na rieke Turiec na severe Slovenska, medzi pohoriami Malou a Veľkou Fatrou, v blízkosti mesta Žilina. S počtom 60 020 obyvateľov sa radí medzi 8. najväčšie mesto Slovenskej republiky. Martin je okresné mesto a centrum Turca.

 

city of Martin

Martin is situated on the Turiec river in northern Slovakia, between the Malá Fatra and Veľká Fatra mountains, near the city of Žilina. With 60,020 inhabitants makes it the eighth largest city in Slovakia. It is the centre of the Turiec region and the District of Martin.

 

Stredná priemyselná škola Snina (Secondary technical school in Snina)

Stredná priemyselná škola v Snine je najvýchodnejšie položená stredná odborná škola na Slovensku.  SPŠ v Snine tvorí kolektív 54 pedagogických a nepedagogických zamestnancov a 365 žiakov. V areáli školy sa nachádza autoškola, s ktorou škola spolupracuje.

 

 

 

Stredná priemyselná škola Snina (Secondary technical school in Snina)

Secondary technical school in Snina, in east part of Slovakia has 54 employees and 365 students. In the school area is a driving school which cooperates with secondary technical school.

 

DHL Express Slovakia a DHL Logistics Slovakia

DHL je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti logistiky na svete. Medzi služby spoločnosti patrí poskytovanie medzinárodnej expresnej, leteckej, námornej, cestnej a železničnej prepravy, ale aj zmluvnej logistiky a medzinárodných poštových služieb. Sieť spoločnosti pokrýva viac ako 220 zemí a teritórií na celom svete a celkovo pre ňu pracuje približne 300 000 zamestnancov. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom dvoch právnych subjektov, DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. a DHL Logistics Slovakia, spol. s.r.o., ktoré celkovo zamestnávajú približne 3000 ľudí.

 

DHL Express Slovakia and DHL Logistics Slovakia

DHL is the largest provider of logistics services in the world. Company’s services include providing international express, air, sea, road and rail transport, as well as contract logistics and international postal services. Network of the company covers more than 220 countries and territories all around the world and employs about 300,000 employees. Slovakia operates through two legal entities, DHL Express (Slovakia), Ltd. and DHL Logistics Slovakia, Ltd. which generally employ around 3,000 people.

 

SHELL Slovakia, s.r.o.

SHELL Slovakia, s.r.o. is part of Royal Dutch Shell plc. Group. The company operates a network of 75 retail stations in the country and offers lubricants, oils and bitumen and as well trading natural gas and supplying aviation fuel for the airport in Bratislava. The SHELL Slovakia, s.r.o. company employs 56 people.

 

U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice is one of the largest producers of flat rolled steel products in Central Europe. In response to market demands, the company supplies a wide product mix of hot and cold rolled steel coils, steel plates and strips, hot dip galvanized and galvanealed steel sheets, organic color-coated, tin-coated steel sheets, electrical steel sheets as well as other value-added products like spiral welded steel pipes and steel panel radiators. The production is mainly focused on the automotive, food packaging, electro-technical, appliance, and construction industries.

 

Autoklub Slovakia Assistance Ltd

Autoklub Slovakia Assistance (ASA) is organization acting in the field of services for motorists. By providing automobile mobility services ASA closely cooperates with renowned automobile clubs, which are operating in the European territory, distributors of motor vehicles, insurance companies, leasing companies and with other entities, clients of which are motorists. The prime program objective of ASA activities is to provide comprehensive services of mobility for motorists within Slovak and European territory.

 

Mesto Michalovce

Mesto Michalovce leží v srdci Zemplína, je administratívnym sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Zemplínska šírava je najväčšie jazero Slovenska a vďačí za jedinečné klimatické pomery svojej geografickej polohe. Dnešné moderné Michalovce sú domovom takmer 40 tisíc obyvateľov.

 

 

City of Michalovce

The town Michalovce is situated in the heart of Zemplín region; it is the administrative centre of the district and the centre of the south-east region of Slovakia. Zemplínska Šírava is the largest lake in Slovakia and its position gives it a unique climate. Present-day Michalovce is the home of almost 40 thousand inhabitants.

 

Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž (SČK) pôsobí ako humanitárna organizácia, ktorá realizuje svoje aktivity prostredníctvom 38 územných spolkov SČK a 1 245 miestnych spolkov. Počet členov SČK je 78 918 a 27 051 dobrovoľníkov. Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Slovenský Červený kríž (Red Cross Slovakia)

Slovenský Červený kríž (Red Cross Slovakia) is a humanitarian organization that carries out its activities by 38 regional branches of Red Cross Slovakia and 1,245 local branches. Red Cross Slovakia consists of 78,918 members and 27,051 volunteers. It is member of International Red Cross and Red Crescent Movement.

Slovdekra s.r.o.

Slovdekra s.r.o. je spoločnosť oprávnená na výkon technických a emisných kontrol cestných vozidiel. V roku 1998 sa Slovdekra stala znaleckou organizáciou pre odbor cestná doprava a od roku 2006 je spoločnosť poverená technickou službou overovania vozidiel.

 

 

Slovdekra

Slovdekra s.r.o. is the company for technical inspections, emission checks and vehicle tests. Since 1998 is has been an expert´s organization for the road traffic. At present the company is leader at technical and emission inspections of vehicles and since 2006 it has fulfilled the function of Authorized Technical Service for Verification of Vehicles.

 

Mesto Senica

Senica je sídlom okresu a nachádza sa 77 km severozápadne od Bratislavy v blízkosti hraníc s Českou republikou a Rakúskom. Má viac ako 21 000 obyvateľov.

 

 

 

City of Senica

City of Senica is the centre of the district and it is located 77 km northwest from Bratislava near the borders with Czech Republic and Austria. It has more than 21.000 inhabitants.

 

Sider

Abonnér på RSS - Slovakia