TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
Europeiska trafiksäkerhetsstadgan
Slovenia

Slovenia

5. december 2017
Hotel Four Points by Sheraton Mons Ljubljana
Slovenia
22. september 2017 till 7. november 2017
Slovenia
15. juni 2015
School of Nursing Ljubljana, Poljanska street 61, 1000
Slovenia
15. juni 2015
School of Nursing Ljubljana, Poljanska street 61, 1000
Slovenia

Društvo Motorističnih Aktivistov Slovenije – Maksi (Motorcycle Association of Slovenia Activists)

Motorcycle activists club Slovenia - Max operates since 2003 for the development and the application of equal treatment to all motorized traffic users. They aim to protect their members and all road users.

 

Slovenian Traffic Safety Agency

Slovenian traffic safety agency (AVP) is a legal body of public law in the field of road safety, established on 1st September 2010. Agency performs regulatory, developmental, technical, and other tasks regarding drivers and vehicles, analytical and research work in the field of road safety, prevention, education, and training. Agency also performs independent investigation of the factors and causes of traffic fatalities and provides expert work for preparation and implementation of national program of traffic safety.

Institute DRIVING

Institute DRIVING is an association which consists of members who were severely injured in road traffic accidents and road safety professionals. They are actively involved in national programmes for prevention in the field of road safety. Their work is mainly focused on beginner and future drivers. Institute performs on big variety of tasks which include: education of risk groups on road safety that are built on personal experience: peer-to-peer education; preparation of educational methods for other target groups; organisation of various events and etc.

Ljubljanska kolesarska mreža

 

Ljubljanska kolesarska mreža je društvo, katerega namen je vzpodbujanje kolesarjenja in drugih oblik trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana. Društvo poudarja pomen vzdrževanja in izgradnje kolesarske infrastrukture v občini s ciljem doseči razmere za udobno, varno in hitro kolesarjenje skozi mesto. Društvo nima zaposlenih, ima pa okoli 135 članov.

 

Ljubljana Cyclists' Network

The Ljubljana Cyclists' Network is concerned with the promotion of sustainable transport in the Municipality of Ljubljana. Emphasis is placed on the development of cycling infrastructure in order to have comfortable, safe and rapid cycling conditions. The Ljubljana Cyclists' Network does not have any employees but it has 135 members. 

Avtošola Brulc d.o.o.

Avtošola Brulc d.o.o., z sedežem v Ljubljani, Slovenija, je šola za voznike za vse kategorije. Izvajamo tudi treninge varne vožnje za voznike začetnike in za voznike, ki presežejo določeno število kazenskih točk.

Avtošola Brulc d.o.o.

Avtošola Brulc d.o.o., based in Ljubljana, Slovenia, is a driving school for all categories that provides driving training for young drivers and for drivers that got penalty points. It has 17 full-time staff.

 

Avto-Moto Zveza Slovenia

Avto moto zveza Slovenije (AMZS) je nacionalna zveza, ki jo sestavlja 87 lokalnih avto moto društev z 140 000 člani. Osnovno poslanstvo AMZS je pomoč in informacije voznikom, članom pa poleg vsega ponuja tudi programe za večjo varnost na cestah.

Zebra Graphic d.o.o.

Zebra Graphic d.o.o. je podjetje s sedežem v Ljubljani, Slovenija. Med glavne izdelke in storitve sodijo promocijski izdelki, predvsem artikli za varnost (odsevni trakovi, brezrokavniki, odsevniki za pešce itn.) in tiskani material. Podjetje zaposluje 8 ljudi.

Zebra Graphic Ltd.

Zebra Graphic Ltd., company based in Ljubljana, Slovenia. Its primary products and services are: promotional products, particular safety products (reflective snap bands, vests, pedestrian reflectors...) & printing, It has 8 employees.

 

Scania Slovenija d.o.o.

 

Scania Slovenija d.o.o. je distributer težkih tovornjakov, avtobusov ter industrijskih in ladijskih motorjev za Slovenijo, Hrvaško, BIH, Srbijo, Črno goro, Makedonijo in Albanijo. Sedež ima v Ljubljani in zaposluje 23 ljudi.

 

Scania Slovenija d.o.o.

Scania Slovenija d.o.o. is distributor of heavy trucks, buses,engines for region (Slovenia, Croatia, BIH, Srbja, Montenegro, Macedonia, Albania). It has 23 employees and is based in Ljubljana.

Zavod Zarja

Zavod Zarja se je obvezal pomagati osebam, ki so utrpele poškodbo možganov in dati podporo njihovim svojcem. Poleg tega Zavod Zarja tudi izvaja preventivne akcije v širšem družbenem okolju. Cilj zavoda je doseči najvišjo možno stopnjo samostojnosti oseb po hudi poškodbi možganov, njihovo aktivno vključevanje v normalno življenjsko okolje in razbremenitev njihovih družin.

Zveza moto klubov Slovenije

Zveza moto klubov Slovenije je prostovoljna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z motorističnimi vprašanji v Sloveniji.

Omega Consult projektni management, d.o.o.

Podjetje OMEGA Consult projektni management, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1989, osredotoča se na potrebe svojih strank in je dejavno predvsem na področju svetovanja in razvoja informacijskih sistemov. 28 ljudi je stalno zaposlenih pri OMEGA Consultu in vsi so strokovnjaki, vsak na svojem področju, kot so transport, gospodarstvo, informacijski sistemi in računalniško programiranje, statistika, javne službe in okolje.

Rdeči križ Slovenije

Rdeči križ Slovenije je neodvisna humanitarna organizacija. Kot del mednarodnega gibanja Rdečega križa se odziva ob konfliktih, naravnih katastrofah in urgencah posameznikov. 130 stalno zaposlenih in 19 500 prostovoljcev v 56 krajevnih organizacijah pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje in izvajanju različnih zdravstvenih in socialnih storitev.

Zavod Varna pot

Zavod Varna pot je civilna, nepridobitna, humanitarna in nepolitična organizacija, ki so jo ustanovile žrtve prometnih nesreč, njihovi sorodniki, strokovnjaki in drugi prostovoljci. Med glavne aktivnosti spada strokovno svetovanje žrtvam prometnih nesreč, kampanje, preventivni in izobraževalni programi za dvig zavesti, osebne odgovornosti in kulture v cestnem prometu.

Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d.

Adriatic Slovenica je druga največja zavarovalna družba v Sloveniji in ima 1 000 stalno zaposlenih uslužbencev. Nudi različne vrste zavarovanj (življenjsko, zdravstveno, lastninsko, pokojninsko, avtomobilsko).

Zveza paraplegikov Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije je bila ustanovljena leta 1969 in združuje ljudi s spinalno poškodbo kot posledico prometne nesreče, športa, bolezni itn. Glavni namen je omogočiti paraplegikom bolj kakovostno življenje in zato nudi 14 socialnih programov. Svoj sedež ima v Ljubljani, devet deželnih društev pa po vsej Sloveniji. Zveza šteje 5 stalno zaposlenih in okoli 1000 članov.

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije

ZZŠAM (Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije) je zveza 52 nevladnih organizacij s 7 500 včlanjenimi poklicnimi vozniki. Ustanovljena je bila leta 1922. Njene dejavnosti so: strokovna usposobljenost voznikov, aktivnosti na področju cestnoprometne varnosti in izdajanje revije »Prometni vestnik«. ZZŠAM je članica mednarodne zveze šoferjev UICR.

SB&MB d.o.o.

Naša družba uvaja prvo šolo treninga vešče vožnje v Sloveniji z informacijami o namenu, vsebini in pogojih pristopa k šoli. Ne želimo vzgajati voznikov-dirkačev, pač pa jim posredovati dodatna znanja in izkušnje, kako upravljati z vozilom, da zagotovijo varnost sebi in vsem drugim udeležencem v prometu.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Prometnotehniški inštitut deluje v okviru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ima 13 zaposlenih in poleg dela s študenti dela tudi za mestno občino (študije prometa) in za Ministrstvo za promet (študije varnosti prometa).

Sidor

Prenumerera på RSS - Slovenia