ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Spain

Spain

18. Σεπτέμβριος 2014
Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos
Spain
4. Οκτώβριος 2014
Autoescuela El Vedat
Spain
21. Αύγουστος 2014
Spain
18. Ιούλιος 2014 εώς 31. Ιούλιος 2014
Pedrajas de San Esteban
Spain

Press article - 04.2014 - 'La Seguridad Vial somos todos'

2. Ιούνιος 2014 εώς 6. Ιούνιος 2014
Colegio Público Condado de Noreña
Spain
28. Μάιος 2014
Spain
31. Μάιος 2014
Marina real Juan Carlos I
Spain
12. Ιούνιος 2014
Euskalduna Conference Centre
Spain
30. Ιούνιος 2014
Spain
1. Ιανουάριος 2014
Camino del Peregrino, 9
Spain
16. Απρίλιος 2014
LA ESTELLESA, S.A.
Spain
12. Απρίλιος 2014
Casa de la Cultura de Noreña
Spain
14. Μάιος 2014 εώς 16. Μάιος 2014
University of the Balearic Islands
Spain
17. Μάρτιος 2014
NAVARRA
Spain
28. Μάρτιος 2014
Spain
25. Μάρτιος 2014
Spain
Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Folleto informativo con consejos y "trucos para conducir mejor" realizado por la Asociación Valenciana de Seguridad Vial en ocasión de la campaña "Por una Navidad más segura"

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Manual de buenas prácticas en la prevención de accidentes de tráfico laborales elaborado por FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial) para la DGT y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

/file/campa%C3%B1a-alcohol-verano-2011_elCampaña alcohol verano 2011

Centro Asturiano de Oviedo

La Asociación es de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, y tiene como fines y constituye su objeto, la enseñanza y promoción de los valores intelectuales y recreativos, la divulgación y práctica de las diversas disciplinas deportivas y proporcionar a sus asociados ayudas de carácter benéfico y el intercambio cultural y deportivo con entidades análogas. El Centro Asturiano de Oviedo tiene carácter apolítico, autónomo e independiente. Cuenta con un total de 45 empleados.

Universidad Privada de Madrid S.A.

Empresa cuya actividad principal es la Educación Universitaria Superior ofreciendo 40 titulaciones de grado, 25 titulaciones superiores y 47 de postgrado con una media de 11.000 alumnos anuales. Y también, de ámbito sanitario asistencial y hospital clínico veterinario. Con una plantilla superior a 570 empleados.

Grandes Almacenes FNAC España, S.A.U.

Empresa con aproximadamente 2200 empleados en toda España Su actividad se desarrolla en venta de productos de Ocio (Libros, DVD, producto técnico etc.)Existe página internet de venta FNAC.es.

 

KPMG España (KPMG ABOGADOS S.L., KPMG ASESORES S.L., KPMG AUDITORES S.L., KPMG S.A.)

KPMG en España es una firma de servicios profesionales, que ofrece servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio, con un claro enfoque sectorial. KPMG cuenta con cerca de 2.700 profesionales en 16 oficinas en España. El enfoque de los servicios está dirigido a ayudar a los clientes a aprovechar nuevas oportunidades, a mejorar su gestión, a gestionar sus riesgos y a crear valor, tanto para sus accionistas como para otros grupos de interés.

Coca-Cola Iberia

Nuestra Compañía se dedica a la comercialización de bebidas fabricadas en España y Portugal en terriorio español y portugués. Nuestros productos son bebidas carbonatadas, tés, bebidas energéticas, zumos, bebidas no carbonatadas, aguas,..etc. Conjuntamente con embotelladores (fabricantes de las bebidas), el sistema de Coca-Cola Iberia tiene unos 5.700 empleados.

Vida en la Carretera

La Asociación Vida en la Carretera nace en 2009, es formada en su mayoría por personas que han sido victimas de accidentes de trafico, las acciones llevadas desde la asociación se establecen en dos vertientes:
1.- La prevención de accidentes de tráfico.
2.- La atención jurídico y psicosocial a las victimas de accidentes de tráfico directas e indirectas.

La Salle - San Jose Ikastetxea (Beasain)

Colegio concertado situado en Beasain (Gipuzkoa) en el que se imparten clases de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (modelo D, en euskera).
Se encuentran matriculados 675 alumnos y el número de profesores-empleados asciende a 57.

Construcciones Aburuza

Construcciones Aburuza es una empresa creada en el año 1988, dedicada a la construcción, promoción y venta de viviendas. La empresa cuenta en la actualidad con una plantilla medida de 16 trabajadores.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Spain