ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Bulgaria

Bulgaria

ISO 3166-1 alpha-2 code 
BG

Road Safety Institute (RSI), as an exclusive representative for Bulgaria of VOGEL- Germany, with the assistance of company Kontrax Ltd., starts for a first time in Bulgaria- Road Safety Weeks. They will happen in Sofia, Varna and Burgas during summer season in order to increase awareness to the driver's education as crucial part of the road safety in Bulgaria. Only by education, change of the environment and prevention we could stop Bulgaria's bad results in traffic deaths and injuries.

National Road Safety Olympic Games "Be safe on the road with I&G Brokers" is an pioneered initiative of the Road Safety Institute, jointly organized with I&G Brokers, supported by 4 municipalities- Sofia, Stara Zagora, Pleven and Rousse and Ministry of Education. It happened between 1st of |December 2018 and 30th of April 2019. In its first edition, 4600 students from 64 schools from 3rd and 7th grade participated.

• Organisers Over the past 11 years in May in Pazardzhik organized competition Safety Traffic children preparatory groups. This year the competition was hosted Kindergarten "Kalina Malina" with partners Municipality of Pazardzhik - Directorate "Education and culture"; Regional Inspectorate of Education – Pazardzhik • Goal Demonstrate knowledge and skills in the regulated and unregulated situations in traffic safety culture and behavior of children in the preparatory fourth groups, adapting to the social environment, interacting and cooperating with the surrounding.

В ролята си на учители за нас е изключително важно децата да получат знания и умения, за да се справят в света около себе си, за да са лесно приспособими към променящата се среда. Първостепенна важност обаче за нас имат техните здраве и живот, затова решихме да участваме в проекта „Обучение по пътна безопасност“ . В началото на децата ще им бъде обяснена целта на прокета: Опазване на живота и здравето им, когато са участници в движението по пътищата.

Основите на общата култура и безопасно поведение се поставят още в предучилищна възраст.В детската градина децата се обучават само като пешеходци,придружавани от възрастни,но въпреки това,те са участници в движението и като такива трябва да умеят да се движат и пазят.В ЦДГ"Детелина" гр.Тервел,главна цел на обучението по безопасно движение по пътищата е изграждането на конкретни умения за безопасно движение и поведение по улиците на града.Проведените педагогически ситуации са обвързани с темите "Нашата улица и Улично движение" с основна задача разширяване на представите и затвърдяване на пон

“Traffic and romance – love your town”

Our road safety initiative, which is part of the Road Safety European contest, goes under the slogan “Traffic and romance – love your town.”

It was triggered by the invitation we had received to take part in the European campaign.

The evaluation report of the “Road Safety Advocates” (RSA) project represents an independent overview of what iRED managed to achieve on local, regional and national level in Bulgaria in the course of one and a half years of hard work. When speaking about working on grass-root level, empowering young people, developing local capacity, using latest innovation in road safety and reaching out to disadvantaged people, the RSA project is truly our masterpiece. This comprehensive document analyses collected information on all phases of the project lifespan.

The LIVES project evaluation report represents an independent overview of what iRED and its partners managed to develop in South Eastern Europe for the past 18 months, covering Bulgaria, Hungary, Romania, Slovenia, Slovakia and Poland. The document analyses the feedback of almost five thousand people, actively involved in the project as direct participants, volunteers, trainers and coordinators, and compares it to our previous initiatives “Volunteer! … through road safety” and “Actions Corresponding to the creativeness and local Opportunities in Road safety Development”.

For years the road safety situation in Bulgaria was understandable mainly for the Bulgarians and little was known abroad. This was due not because we do not work on the issue in the country but because not many documents exist in a language other than Bulgarian. In 2013 and 2014 iRED issued two National reports in the framework of the ROSEE project. Let's hope now more people will be aware of what is done in Bulgaria and the progress, we make.

Εγγραφή στο RSS - Bulgaria