ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Lithuania

Lithuania

ISO 3166-1 alpha-2 code 
LT

On December 5-6th road safety experts from different European countries have gathered in Vilnius to participate in the conference organized by the Lithuanian-Swedish Academy together with Vilnius Gediminas Technical University. “Vision Zero for Sustainable Road Safety in Baltic Sea Region” focused on road safety as a major social safety issue and highlighted the importance of cooperation between Sweden, Norway and Lithuania as a tool which tackles current problems in road safety.

Lithuanian Transport Safety Administration have supported project EDWARD – the European Day without a Road Death which took place on 19 September during the European Mobility Week.

As the summer passed away, Lithuanian Transport Safety Administration has ended their social campaign which encouraged young pupils to share their drawings on how they imagine a safety reflector which could save their lives in roads. With a beginning of a new academic year, winners of the contest have been awarded and reflectors based on their drawings are now being presented and will soon be available for more than 15 000 road users.

Every year more than 6 million passengers travel by intercity buses to reach their homes, works or holiday destinations. Only a small part of them use seat belts – to be more specific, only 13,9 % of passengers do follow safety instructions regarding seat belts. Lack of knowledge surely is not the main factor because more than 62% of travelers do know that they must wear seat belts.

With such a worrying trend, Lithuanian Transport Safety Administration has encouraged and invited carriers and bus station managers to sign a “Promotion of seat belts in intercity buses memorandum”.

Summer is coming, and with summer comes increased dangers in roads or railways. There are more children playing outside, drivers and passengers think about long-waited holidays and are prone to various distractions. Increased road and railway traffic coincides with a higher volume of traffic accidents.

European Union Agency for Railways and the European Commissioner for Transport have recently invited members of different National Safety Agencies to Sign the European Railway Safety Declaration. Initiative was introduced in order to establish a positive safety culture or railways in Europe, while also encouraging the railway sector to be working closely together.

Declaration itself demonstrates the commitment of European railway leaders to raise awareness and promote a positive safety culture throughout the entire industry, in different European countries.

We have established traffic safety classrooms in the police headquarters of participating regions. Both pre-school and general education students are participating in organized visits. The visitors are assuming multiple roles as drivers, pedestrians and passengers. They acquire theoretical and practical knowledge, relative to the safe use of our roads. The Lithuanian Traffic Police Service represents the Lithuanian Police within the national traffic safety system, ensures the implementation of effective measures for safer traffic.

Z Generation Academy of the LAS Every child has a right not only to education, but to a healthy development as well. Almost two billion children in the world go to educational institutions every day, however even 500 of them fail to reach the school, they die in traffic accidents, about 2500 are seriously injured. It compares to a number of school children of two large schools - every day. No, it is not a scenario of a horror movie, it is happening right beside us - every day. 20 July 1969.

In 2017 Lithuanian Transport Safety Administration started a campaigned which attempted to reduce the number of accidents in railways. The campaign revolved around education and communication with Lithuanian people and different groups of society. Successful results and the increased attention to safety problems in railways inspired administration to continue its mission and expand it by promoting safety in roads as well.

Lithuanian Transport Safety Administration (hereinafter - LTSA) continues to take steps to improve road safety in the Republic of Lithuania. This time LTSA decided to collect data about pedestrian’s and cyclist’s knowledge on road safety requirements and gave out reflectors to the participants.

Lithuanian Transport Safety Administration's (hereinafter - LTSA) mission for upcoming years revolve around enhancing road safety. LTSA aims to achieve a transport system with no fatalities or serious injuries involving road, railway or maritime traffic. With ambitious "Zero vision" strategy administration is continiously using various different tools to reach its goals.

Integruodami tinklalapį su socialiniais tinklais, skleidžiame informaciją lietuviškai apie sunkųjį komercinį transportą. Apie esimo saugumą rašome nuolat, siekdami suteikti daugiau supratimo apie sunkvežimius keliuose: kuo ypatinga ši transporto rūšis, kokią įtaką sunkvežimiai daro eismui. Pagrindinės temos apima mašinų gamybos technologijas, inovacijas, transporto rinkos naujienas, pozityvios praktikos pavyzdžius. Telkiame profesionalų ir entuziastų bendruomenę.

Εγγραφή στο RSS - Lithuania