ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Sweden

Sweden

ISO 3166-1 alpha-2 code 
SE

It has been shown that VR (virtual reality) acts as a form of treatment in the healthcare sector's. Studies have shown that VR has been a tool for preventing mental illness. There are also organizations that use VR to illustrate the problems that are caused by alcohol and create violence in homes.

This is a one year feasibility study, to find out if VR can affects people's attitudes and habits to prevent drunk driving. There is research that shows that VR affects learning ability, change behaviors.

Εγγραφή στο RSS - Sweden