MOBILITATE ŞI TRANSPORT
Carta Europeană a Siguranței Rutiere
Home

Local Scout Centre "Aventura Gaesti" - National Organisation of Romanian Scouts

  1. Română
  2. English
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Over the next three years, we will organise national informative campaigns for the drivers and passengers focused on driver safety. They will talk about: the danger of using mobile phones while driving, the necessity of a seatbelt, the importance of responsible behaviour and the importance of having the First Aid kits and the fire extinguishers in the car. We estimate to implicate almost 3,000 volunteers (members of our national branches). The campaign will consist of art exhibitions on these subjects; the paintings created will be exhibited in schools, used in our flyers etc.

On monthly basis, together with medical professionals, traffic police and teachers we will organise practical exercises on accident prevention, the ways to act in case of an emergency, bicycle safety (helmet wearing), first aid actions. We will involve more than 6,000 school children from our local branches.

We will organise on the main streets in and near Gaesti (national road DN 7, in schools proximity), around 100 free practical workshops called "Policeman for a day" for children and teenagers. The small teams of participants will monitor traffic and evaluate the behaviour of drivers and pedestrians. The participants will learn and apply road safety rules together with traffic police representatives.

We will organise 100 seminars in local schools about the danger of drug and alcohol use while in traffic and we will start a campaign against those vices using art exhibitions. We estimate to involve all our 3,000 members in create paintings.

Within our usual best practice activity, we will create a brochure that will be e-mailed to all the local scout centres in Romania and presented to various local and national scout gatherings during the next three years. The brochure will contain information about our activities, the best practices, the results achieved, photos from the activities.

We will link to our webpage (www.aventuragaesti.evonet.ro) the organisations where resources on traffic safety can be found. Our website has around 7,000 visitors a year.

Bucharest, September 18th 2008

Română

Pe parcursul următorilor trei ani vom organiza campanii informative pentru şoferi şi pasageri axate pe siguranţa şofatului. Acestea vor acoperi: pericolul folosirii telefonului mobil în timpul conducerii automobililui, necesitatea folosirii centurii de siguranţă, importanţa conduitei responsabile şi a deţinerii Kitului de Prim-Ajutor şi a extinctorului în maşină. Estimăm să implicăm aproape 3.000 de voluntari (membri ai celorlalte filiale naţionale). Campania va consta din expoziţii de artă pe aceste subiecte; picturile create vor fi expuse în şcoli, folosite în pliantele noastre etc.

Lunar, împreună cu personalul medical, poliţia rutieră şi profesorii vom organiza exerciţii practice de prevenirea accidentelor, metode de a acţiona în cazul unei urgenţe, siguranţa circulaţiei pe bicicletă (folosirea căştii de protecţie), acţiuni de prim-ajutor. Vom implica mai mult de 6.000 de copii din filialele locale.

Vom organiza, pe străzile principale din Găeşti şi din apropiere (drumul naţional DN 7, şcolile din proximitate), în jur de 100 de workshopuri gratuite, practice, pentru copii şi adolescenţi, intitulate „Poliţist pentru o zi”. Echipe reduse de participanţi vor monitoriza traficul şi vor evalua conduita şoferilor şi a pietonilor. Participanţii vor învăţa şi vor aplica regulile de circulaţie împreună cu reprezentanţii poliţiei rutiere.

Vom organiza 100 de seminarii în şcolile locale despre pericolul abuzului de droguri şi alcool în timpul participării la trafic şi vom începe o campanie împotriva acestor vicii prin intermediul unei expoziţii de artă. Estimăm să implicăm 3.000 dintre membrii noştri în realizarea picturilor.

În cadrul activităţilor noastre obişnuite de bune practici vom crea o broşură care va fi trimisă prin e-mail tuturor centrelor locale de cercetaşi din România şi prezentată la diverse întâlniri locale şi naţionale ale cercetaşilor pe parcursul următorilor trei ani. Broşura va conţine informaţii despre activităţile noastre, bune practici, rezultate obţinute, fotografii de la activităţi.

Vom face link de pe pagina noastră web (www.aventuragaesti.evonet.ro) către organizaţiile unde există resurse de siguranţa traficului. Site-ul nostru are în jur de 7.000 de vizitatori pe an.

Notified for renewal? 
0