TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
Europeiska trafiksäkerhetsstadgan
Jasmina Bunevska Talevska, Municipal Council for Road Traffic Safety Bitola

Jasmina Bunevska Talevska, Municipal Council for Road Traffic Safety Bitola