МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ
Европейска харта за пътна безопасност
node

„Симинвест“ ООД - Siminvest

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Повишаване надеждността на ограничителните системи за пътища. Внедряване на нови пътни принадлежности за по-добро обозначаване, насочване на вниманието, и ограничаване на риска.
 
Дейност 1
 
Внедряване на нови системи за пътна безопасност и тяхното популяризиране, с цел повишаване на стандартите за безопасност по пътищата.
 
Симвинвест ООД ще внедрява системите за пътна безопасност за своя сметка. Във фирмата се предвижда да бъдат създадени консултантски и проектантски екипи, които ще се занимават със запознаване на възложителите, доставчиците и клиентите с новите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа, публикувани на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“. Ще бъдат организирани посещения на наши представители в техните офиси, които ще осигуряват информация посредством рекламни брошури.
 
Дейност 2
 
Активно поддържане на група „БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА“ в социалната мрежа Facebook.
 
Информацията, която се публикува е изцяло насочена към проблемите с безопасността на движението не само в национален, но и международен аспект. Групата има около 800 участника и се радва на широка популярност, което дава огромно удовлетворение на нейните създатели. На стената се публикуват всякакъв вид материали – статии, новини, видео клипове с подходящо съдържание, линкове с новини относно безопасното шофиране и информира за мерките, които се взимат на институционално равнище с цел намаляване на жертвите във „войната по пътищата“.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0