МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ
Европейска харта за пътна безопасност
node

Пощенска банка

What are you doing/aiming to do for road safety? 

През 2010 г. Пощенска банка стартира интегрирана кампания „Пресичай на сигурно“ за предпазване от пътнотранспортни произшествия и повишаване на отговорността на участниците в движението на пътя. В рамките на кампанията банката възстановява липсващата маркировка на пешеходни пътеки в София и в страната. Това е дългосрочен ангажимент на финансовата институция. Пощенска банка ще продължи да доразвива социално отговорната си политика в сферата с активни дейности в следните направления:

 
  • Разширяване на обхвата на кампанията, включвайки повече градове и пешеходни пътеки, които да бъдат възстановени съгласно най-добрите и дълготрайни технологии в областта.
 
  • Повишаване на информираността на обществото за правилата за движение и как хората могат да се предпазят от произшествия: подготвяне, издаване и дистрибутиране на материали за целта (книжки, брошури и др.).
 
  • Активно включване на всички служители на банката в кампаниите по пътна безопасност като доброволци и посланици на каузата сред клиентите на банката и обществото.
 
  • Подпомагане на активности за намаляване на произшествията и осигуряване на безопасността на участниците в движението, организирани от „Пътна полиция“, неправителствени организации, асоциации за „Пътна безопасност“ и други структури.
 
  • Продължаване на близкото сътрудничество с „Пътна полиция“ при инициирането на следващите фази от кампанията „Пресичай на сигурно“ и включване в каузата на други организации.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0